L

Godset i centrum på VTI-konferensen

Debattpanelen med Elisif Elvinsdotter (t v), Per Bondemark, Maria Ågren, Lena Erixon, Johan Håkansson och Bo Hallams.
Debattpanelen med Elisif Elvinsdotter (t v), Per Bondemark, Maria Ågren, Lena Erixon, Johan Håkansson och Bo Hallams.
(Bild: VTI)

Årets upplaga av två-dagars konferensen Transportforum i Linköping 12-13 januari med nästan 1700 deltagare gick i godsets tecken. Såväl infrastrukturminister Anna Johansson som Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon pekade på sjöfartens möjligheter för att undanröja flaskhalsar i transportsystemet.

Transportforum räknar sig som Nordens största årliga konferens för transportsektorn. I år samlade man närmare 1700 deltagare till ett fullmatat program i konferenslokaler runt om i Linköpings stadskärna. Totalt arrangerades omkring 400 föreläsningar i ett 90-tal olika sessioner. Arrangör är VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Transportforum är inriktat på forskning och utveckling om transporter ur de flesta aspekter: Infrastruktur, trafikstyrning, planering, kollektivtrafik, säkerhet, trafikantperspektivet, hållbarhet … , det är alla teman som har av hävd har en viktig roll i konferensen. I år fick emellertid frågorna om godstransporter och sjöfart extra uppmärksamhet. Sju sessioner hade temat gods och logistik.

Det inledande förmiddagsseminariet var helt vikt åt logistikfrågorna. I sitt anförande tog infrastrukturminister Anna Johansson bland annat upp motsättningen mellan behovet av att minska transporterna av miljöskäl och befolkningsökningen som samtidigt kräver fler transporter. Enligt Anna Johansson ligger lösningen i innovation, tekniska lösningar och nya sätt att tänka.

– Underskatta aldrig värdet i en rejäl kris. Nöden är uppfinningarnas moder, menade hon.

Därefter gav professor Jean-Paul Rodrigue, Hofstra University i USA sin syn på den pågående krisen i den internationella containersjöfarten. Enligt honom beror den på att containerfartygen blir allt större, vilket ger kapacitetsproblem i de hamnterminaler som används för internationella containertransporter. Samtidigt växer inte godsvolymerna enligt prognoserna.

Maria Andersson, global inköpschef på Ikea gav transportköparens syn på transporterna med fokus på hållbarhetsfrågorna.

I panelsamtalet som avrundade förmiddagssessionen deltog Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket, Maria Ågren, generaldirektör på Transportstyrelsen, Johan Håkansson, docent på högskolan i Dalarna, Per Bondemark, SSAB och Näringslivets Transportråd, samt Bo Hallams, Schenker. Elisif Elvinsdotter ledde samtalet med fast hand.

– Alla transportsystem har inte kapacitetsbrist, konstaterade Lena Erixon inledningsvis och hänvisade till sjöfarten. Att underhålla infrastrukturen, det befintliga väg- och järnvägsnätet kommer också före åtgärder som utbyggnader av infrastrukturen sa hon också.

Bo Hallams som gav transportörernas perspektiv, menade att frågan om effektivisering år en naturlig del av verksamheten i ett transportföretag. Det handlar varje år att skära kostnader på ett par procent.

Per Bondemark underströk att standarden på infrastrukturen måste återställas. Det är uppenbart att största utmaningen finns på järnvägssidan, menade han. Per Bondemark och Lena Erixon hade flera ordväxlingar. En handlade om statens styrmedel. Per Bondemark menade att myndigheterna hade en övertro på vad styrmedel kan åstadkomma och tog de höjda banavgifterna och svaveldirektivet för sjötransporter som exempel. Lena Erixon menade däremot att rätt utformade kan styrmedel vara väldigt effektiva och pekade på vägavgifterna i Stockholm som ett lyckat exempel.

En videoinspelning från förmiddagssessionen finns tillgänglig på VTI:s webbplats tillsammans med annan dokumentation från konferensen.

Mats Udikas

Publicerad torsdag, 14 januari 2016 11:00

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök i nyheter

Kalendarium

29 jan
NITL Summit
Intercontinental, Dallas, USA
08 mar
D-congress
Göteborg
13 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
20 mar
Intralogistics Europe
Paris, Frankrike
21 mar
Edelivery Expo
NEC, Birmingham, Storbritannien