Volvo och Göteborgs Energi samarbetar om eltransporter

Ett pilotförsök med elektriska lastbilar har genomförts i Göteborg som en del av utvecklingsprojektet. (bild: Volvo) Ett pilotförsök med elektriska lastbilar har genomförts i Göteborg som en del av utvecklingsprojektet. (bild: Volvo)

AB Volvo och Göteborg Energi ska driva på en hållbar stadsutveckling med elektrifierade transporter i Göteborg.

Göteborg förtätas och i staden kommer det att byggas 80 000 nya bostäder och arbetsplatser fram till 2035.

I projektet Dencity, som leds av Closer vid Lindholmen Science Park, testas hållbara gods- och persontransporter med utgångspunkt från den täta staden. Dencity är ett samarbetsprojekt där 26 organisationer inom näringsliv, akademi och kommun utvecklar teknik för hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar. Projektet har en budget på cirka 30 miljoner kronor. Huvudfinansiär är Vinnova.

– I ett utvecklingsprojekt möts parterna vid samma bord, vilket annars inte är helt självklart, säger Fredrik Cederstav, projektledare på AB Volvo i ett pressmeddelande. Utan projektet är det inte säkert att vi hade haft Sveriges första snabbladdare för tunga fordon i Göteborg.

Under projektperioden har AB Volvo lanserat två modeller av ellastbilar som körs inom ramen för Dencity. Exempelvis testas färskvaruleveranser till 13 Coop-butiker i centrala Göteborg.

– Den ger oss unika möjligheter att utvärdera hur våra bilar fungerar kommersiellt, vad kunden önskar och fältstudier med chaufförerna, fortsätter Fredrik Cederstav. Detta är viktig input till oss för både vår affär och vår fortsatta teknikutveckling. Det är även värdefull information för energibolaget och inblandade kommunala aktörer så att de kan anpassa sig till en förändrad marknad,

Publicerad 2020-03-18 16:20

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Mest läst