Trafikverket: 450 mil väg kan klara 34,5-metersbilar

34,5-metersfordon kan tillåtas på delar av vägnätet om 5-6 år bedömer Trafikverket i en ny rappport. (Bild: Trafikverket) 34,5-metersfordon kan tillåtas på delar av vägnätet om 5-6 år bedömer Trafikverket i en ny rappport. (Bild: Trafikverket)

Under 2025 så skulle 450 mil av det svenska vägnätet kunna trafikeras av 34,5 meter långa fordonskombinationer. Det menar Trafikverket i en ny utredning. Det är nästan dubbelt så långt som de europeiska standardkombinationerna med en trailer.

I dag är den maximala tillåtna fordonslängden i Sverige 25,25 meter. Trafikverket har nu kommit fram till att det är möjligt att öppna delar av vägnätet för lastbilar som är upp till 34,5 meter långa. Då skulle 450 mil väg kunna öppnas för längre lastbilar, med positiva klimateffekter och minskade transportkostnader som följd.

– Det är främst motorvägar, övriga mötes-separerade vägar och bredare vägar med högre standard som är lämpliga för längre lastbilar, säger Kenneth Natanaelsson som är ansvarig för utredningen, i ett pressmeddelande. På sikt finns potential att öppna ett nästan dubbelt så stort vägnät som det vi föreslår i första steget.

På längre sikt behöver delar av vägnätet anpassas, med till exempel rastplatser och mindre åtgärder vid tätortsgenomfarter. Hela det föreslagna vägnätet skulle kunna öppnas för längre transporter till år 2025, till en kostnad av cirka 150 miljoner kronor.

Den största nyttan med längre lastbilar är att det går att frakta samma mängd gods med färre fordon. Det minskar luftföroreningarna och annan miljöpåverkan.

Koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken skulle minska med 4–6 procent.

Trafiksäkerheten ska inte påverkas negativt. Med färre lastbilar blir det färre kollisioner, men samtidigt ökar riskerna vid omkörning. Därför föreslås i ett första skede att mötes-separerade vägar upplåts för de längre fordonen.

Publicerad 2019-04-11 11:17

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!