Testar självkörande containertransporter Göteborg – Borås

(Bild: AB Volvo) Volvo och flera transportföretag kommer att testa självkörande containertransporter mellan Göteborg och Borås. (Bild: AB Volvo) Volvo och flera transportföretag kommer att testa självkörande containertransporter mellan Göteborg och Borås.

Ett nytt stort svenskt forskningsprojekt, Auto Freight, samlar ett tiotal företag med ambitionen att göra containertransporter på lastbil mer effektiva. Projektet utgår från trafiken mellan Göteborgs hamn och företagen i Viareds logistikpark i Borås. 

Volvos del i projektet är att forska kring självkörande lastbilar. De ska testas längs en delsträcka av vägen mellan Göteborgs hamn och handelsområdet utanför Borås. Föraren kommer köra som vanligt från hamnen till riksväg 40 men tillåta att lastbilen kör själv på motorväg.

Volvo tillhandahåller en lastbil utrustad med ett stort antal sensorer och Chalmers tekniska högskola leder testerna med den självkörande lastbilen. Metoden att samla in data från lastbilen utvecklas av teknikkonsultföretaget Combitech som även ska utveckla ett transportledningssystem som kan se till att lastbilarna alltid tar bästa vägen mellan hamnen och Borås beroende bland annat på trafiksituationen.

Trafikverket är också med i projektet för att undersöka vad som krävs av infrastrukturen, exempelvis digitala punkter längs vägen som hjälper fordonen att positionera sig. mAdministrationen av containrarna är också med i bilden.

– En viktig del i projektet är Borås stads mål att skapa en inlandshamn eller Dry Port i Viared, säger Emma Wermström, projektledare på Volvokoncernen och samordnare av projektet. Då skulle containeradministration kunna ske där istället och ge förutsättningar att rejält korta handläggningstiderna.

Fyra av företagen i Viareds logistikpark deltar i projektet: Ellos Group, Kerry Logistics, Speed Group och Volvo Bussar. Deras uppgift är att undersöka hur de skulle kunna samarbeta mer för att förbättra flödet av containrar och maximera transporternas kapacitet för att på så sätt minska antalet transporter.

Projektet skall pågå till 2020 och har en budget på drygt 50 miljoner kronor. Innovationsmyndigheten Vinnova står för 21 miljoner kronor och parterna i projektet står för resten. 

Mats Udikas E-mail:
Publicerad 2017-05-04 09:25 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Cron Job Starts