Strid i trafikutskottet om 74-tonsbilarna

(Bilder: Socialdemokraterna, Centern) – Vi nöjer oss inte med det långsamma införandet av 74 ton säger Anders Åkesson. Storm i ett vattenglas säger socialdemokraternas Pia Nilsson, båda i trafikutskottet. (Bilder: Socialdemokraterna, Centern) – Vi nöjer oss inte med det långsamma införandet av 74 ton säger Anders Åkesson. Storm i ett vattenglas säger socialdemokraternas Pia Nilsson, båda i trafikutskottet.

 Det kommer att bli strid i trafikutskottet om regeringens förslag till 74-tonsbilar:
– Förslaget är alldeles för försiktigt. Vi vill införa de tyngre bilarna i betydligt raskare takt, säger centerns Anders Åkesson i riksdagens trafikutskott. 
– Det här är en storm i ett vattenglas, Centern är frustrerade eftersom de inte lyckats införa det här under de åtta år de satt i regeringsställning, säger Pia Nilsson, gruppledare för s i trafikutskottet. 
(UPPDATERAD ARTIKEL)

Regeringen har nu lagt fram sin proposition om Godstrafikfrågor som innehåller ett lagförslag som tillåter lastbilar med maxvikt upp till 74 ton. Anders Åkesson, ledamot i riksdagens trafikutskott säger att det är bra att förslaget nu finns framme och att man kommer att säga ja till det.

– Men vi kommer inte att nöja oss med det långsamma införandet som regeringen har tänkt sig. I Finland är så här tunga bilar tillåtna över hela landet. Förhållandena i våra båda länder är så lika att det inte finns anledning att dröja, menar Åkesson.

– De finska skogsbolagen kan vara mer transporteffektiva än de svenska, vilket ger dem både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

I den första etappen kommer omkring åtta procent av det svenska vägnätet att öppnas för 74-tonsbilar enligt en rapport som Trafikverket har gjort på regeringens beställning. Trafikverket föreslår att man ska öppna för 74-tonsbilar i fem olika begränsade områden i olika delar av landet.

– Inget av de här områdena har anslutning till järnväg eller till sjöfarten. Det omöjliggör omlastning till andra trafikslag, konstaterar Anders Åkesson.

– Skälet är att regeringen är rädd för att 74-tonsbilarna ska ta transporter från järnvägen. Men i själva verket är det alldeles tvärtom. Bilarna transporterar råvaran till omlastningsterminaler, där de får fortsätta med järnväg.

Pia Nilsson, gruppledare för socialdemokraterna i trafikutskottet säger att socialdemokraterna är stolta över regeringsförslaget om 74 ton:

– Vi har tillmötesgått industrins krav och nu är det viktigt att införa det här förslaget på ett ansvarsfullt sätt.

Pia Nilsson understryker att man inte vill att det ska ske en överföring av godstranporter från sjö och järnväg till väg på grund av att bilarna blir tyngre. Därför vill man att införandet ska ske stegvis. 

– Vi har stort förtroende för hur Trafikverket kommer att införa det här.

Pia Nilsson menar också att det ytterst är en budgetfråga. Hela vägnätet kan inte öppnas direkt för 74 ton. En del av vägarna måste förstärkas innan dess, menar hon. Hon säger också att det inte stämmer   att det saknas omlastningsplatser till sjö och järnväg i den första etappen som tillåts för 74 ton.

Anders Åkesson å sin sida säger att han räknar med medhåll av övriga allianspartier för centerförslaget med ett snabbare införande av 74-tonsbilar. När det är dags för omröstning i kammaren gör han bedömningen att sverigedemokraterna kommer att ansluta sig, liksom kanske också en del socialdemokratiska riksdagsledamöter.

Mats Udikas

Publicerad 2017-02-22 15:09

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!