Storsatsning på elektrifiering av tunga transporter

Scania är ett av en lång rad företag som ingår i 400-miljonerssatsningen. Foto: Scania Scania är ett av en lång rad företag som ingår i 400-miljonerssatsningen. Foto: Scania

Staten och en rad stora industriföretag satsar 400 miljoner kronor på elektrifiering av godstransportsystmet på väg. Satsningen syftar till att ”accelerera omställningen till hållbara vägtransporter”. 

Konkret handlar det om att de två forskningsprojekten Reel och E-Charge gemensamt nu får drygt 400 miljoner som stöd i deras arbete. De båda projekten sätter igång omedelbart och kommer att pågå fram till och med 2024.

Satsningen sker via programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). 

— Satsningen accelererar omställningen till hållbara vägtransporter och minskar utsläppen omedelbart. Ett glädjande kvitto som visar på vikten av samverkan och fordonsindustrins roll för samhällsnyttiga lösningar, säger Malin Persson, styrelseordförande FFI, i ett pressmeddelande.

”Omställning kräver innovation”
I pressmeddelandet betonas att omställning till ett elektrifierat godstransportsystem är ett viktigt steg i riktning mot ett hållbart samhälle. Tunga fordon står för en tredjedel av vägtrafikens klimatutsläpp, och förnybara drivmedel har fram till idag i stort sett varit den enda lösningen för omställning till klimatneutralitet.

— Omställning till en fossilfri värld kräver innovation i hela samhället. Det här är ett tydligt exempel på innovation i bred bemärkelse, där företag, myndigheter och andra tillsammans adresserar att även affärsmodeller, beteenden och regelverk behöver utvecklas mot hållbarhet, kommenterar Darja Isaksson, generaldirektör för statliga innovationsmyndigheten Vinnova, som är en av parterna i samarbetet.

Lastbilar och laddinfrastruktur
I projektet Reel, som nu skalas upp, kommer 40 batterielektriska lastbilar att användas inom en rad regionala godstransporttjänster. Fordonen kommer att rulla över hela Sverige, men med koncentration inom Mälardalen, Skåne och Västra Götaland. Både prototyper och serietillverkade lastbilar med en totalvikt på 16-74 ton kommer att ingå. Projektet kommer också att inkludera en laddinfrastruktur med ett digitalt kopplat systemstöd. 

En lång rad parter ingår i projektet: det handlar om transportköpare, speditörer och distributörer, åkerier, terminaloperatörer, laddpunktsoperatörer, elnätsföretag samt leverantörer av lastbilar, laddutrustning, och ledningssystem. Bland de större företagen återfinns Einride, Scania, och Volvokoncernen. Dessutom medverkar regioner, städer och universitet. 

Inriktat på långväga transporter 
När det gäller projektet E-Charge så är det inriktat på att utveckla batterielektriska prototyplastbilar som klarar de riktigt långväga transporterna, det vill säga dagliga körsträckor längre än 50 mil. 

Fordonen testas sedan i ett par stora logistikflöden mellan landets största städer, och kommer att laddas med högeffektsladdning i samband med förarens vilotider. Projektet kombinerar utvecklingsarbete med forskning för att skapa kunskap och förståelse för hur elektrifiering av långväga transporter kan påverka större system som logistik och elsystem. Förutom att flera statliga myndigheter deltar i projektet ingår också exempelvis Scania, Volvokoncernen, ABB, Circle K, OKQ8, ICA, DB Schenker, och Vattenfall.  

 – I projektet kommer de allra största lastbilarna att köras på el, vilket för bara några år sedan i princip ansågs helt omöjligt. Det här visar hur snabbt utvecklingen går mot fossilfrihet inom transportområdet, kommenterar Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Lars Andersson E-mail:
Publicerad 2021-11-10 16:41

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria måndagar och torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för e-post från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Läs Truck- och lagerhandboken på nätet

Senaste Transportnytt