Stopp för trailertågen genom Danmark

Trailrarna lyfts på trailervagnen och säkras med tappen - en Trailrarna lyfts på trailervagnen och säkras med tappen - en "kingpin" – i framändan. Vagnen på bilden har beteckningen Sdgmns743 och var inte av exakt samma typ som trailervagnen som är inblandad i olyckan på Stora Bältbron. (Bild: Christian Lindecke, CC BY-SA 3.0)

Trailertågen har stoppats genom Danmark, eftersom danska trafikstyrelsen kräver att få godkänna tågoperatörernas lastningsrutiner för trailrar på godståg. Danmark förbjuder dessutom tågtransporter av gods över Stora Bält under stormförhållanden. Reglerna har tillkommit på grund av den allvarliga tågolyckan i början på januari på bron över Stora Bält. (Artikeln är uppdaterad)

Tisdag 8 januari vid lunchtid stoppades alla tågtransporter med lastbilstrailrar genom Danmark. Skälet var den allvarliga olyckan på Stora bältbron i början på januari där ett godståg lastat med trailrar med tomma ölbackar till Carlsberg var inblandat. Åtta personer omkom. Enligt uppgifter i danska TV2 fungerade inte låsanordningen till trailerns "kingpin" på en godsvagn och trailern slog i ett mötande passagerartåg i den kraftiga ovädret.

– Tidigast på fredag 11 januari kan våra trailertåg åter börja gå genom Danmark. Vi har lämnat in vår dokumentation och väntar nu på svar, säger Björn Nettervik som är säkerhetschef på Hector Rail. Företaget är ett av de godsstågsoperatörer som drar trailertåg från norra Tyskland till Sverige över Danmark och tillbaka igen. Hector drar i genomsnitt åtta trailertåg om dagen den vägen. De transporterna får nu ta vägen och kanske också färja istället.

Danska Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsens förbud gäller alla trailertransporter på godståg tills att bolagens lastsäkringsrutiner godkänts av myndigheten. Det utfärdades 8 januari och gäller under 14 dagar.

Dessutom inför Danmark ett förbud mot all godstransport på tåg över Stora Bältbron under stormförhållanden, det vill säga vindstyrkor över 25 m/s. Man inför dessutom restriktioner för godstransporter på järnväg vid styv kuling (15 m/s).

Trafikstyrelsen säger att de nya reglerna har införts efter ett möte med haverikommissionen som utreder olyckan på Stora Bältbron 2 januari. Ett passagerartåg mötte ett godståg lastat med trailrar på bron i det starka ovädret. En av trailrarna hade lossnat och slog in i passagerartåget.

Haverikommissionen har inte offentliggjort sina slutsatser än. Men danska TV2 citerar Bo Haaning i Haverikommissionens ledning. Han säger att även om trailrarna är lastade enligt föreskrifterna så finns det risk för att de inte är fastlåsta. Haverikommissionen har låtit genomföra praktiska test med att lyfta av och på trailrar på godsvagnar.  

Trafikstyrelsen menar också att det finns risk att trailrar inte låses fast ordentligt i järnvägsvagnen. Därför kräver man omedelbart in dokumentation av alla järnvägsoperatörer som kör med trailervagnar på de danska järnvägarna. Operatörerna ska dokumentera hur kontrollen sker av att trailrarna är korrekt lastade. De ska också dokumentera hur kontrollrutinerna är införda i företagens säkerhetsledningssystem.

Fokus är på låsanordningen för trailrarnas ”kingpin”. Det är den tapp som kopplar samman trailern med dragbilen under vägtransporten, och som alltså också säkrar trailern vid järnvägsvagnen.

Svenska Transportstyrelsen söker kontakt med sin danska motsvarighet för att få mer information. Transportstyrelsen planerar att snarast komma ut med anvisningar till de tågoperatörer som berörs. Det går ett stort svenskt godsflöde på trailertåg genom Danmark över Stora Bält och vidare upp genom Sverige.

Om även Transportstyrelsen kommer att kräva godkännande av lastningsrutinerna står inte klart. Transportstyrelsen räknar med att gå ut med någon form av anvisningar senast torsdag 10 januari, säger Monica Näslund, pressansvarig på myndigheten.

Mats Udikas

Publicerad 2019-01-08 18:46

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

08 jan
Transportforum
Linköping
10 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
01 apr
EDX
Birmingham, Storbritannien
20 apr
Hannover Messe 2020
Hannover, Tyskland
19 aug