– Stödet till upplagda fartyg en räddning för sjöfarten

Sjöfartsstöd kommer att utgå även till passagerarfartyg som ligger upplagda enligt regeringens förslag. (Bild: Stena Line) Sjöfartsstöd kommer att utgå även till passagerarfartyg som ligger upplagda enligt regeringens förslag. (Bild: Stena Line)

Förslaget att betala ut sjöfartsstöd till även fartyg som tagits ur trafik räddar sjöfartsnäringen under coronakrisen. Det menar Rikard Engström, vd i rederiernas branschorganisation Svensk Sjöfart.

Regeringen har lagt fram ett förslag att tillfälligt ändra på sjöfartsstödet på grund av den stora minskningen av passagerartransporterna. Coronakrisen har slagit hårt mot färjetrafiken med ett stort antal fartyg som tagits ur trafik.

Förändringen ska gälla retroaktivt från 13 mars och längst till årets utgång. EU-kommissionen behöver godkänna förslaget. Förändringen innebär att sjöfartsstödet även betalas ut för anställda på fartyg som tagits ur trafik.

– Sjöfartsstödet är viktig för svensk sjöfart och ska naturligtvis finnas på plats också i kris. När krisen är över är en stark sjöfart under svensk flagg central, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– Regeringens förslag är mycket välkommet och räddar sjöfartsnäringen i den situation vi nu befinner oss i. Det är med stor glädje och lättnad jag noterar att sjöfartsstöd ska kunna utgå även för bland annat de rederier som tvingats ta färjor ur trafik, säger Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström i ett uttalande från rederiernas branschorganisation. Sjöfartens fackliga organisationer har också agerat i frågan. Omkring 3000 peroner skrivit på en namninsamling om frågan kring sjöfartsstödet.

Sjöfartsstödet tillkom ursprungligen för att underlätta för rederierna att anställa svensk personal. Stödet motsvarar skatten och arbetsgivaravgiften för de anställda.

2018 utbetalades 1,3 miljarder kronor i sjöfartsstöd enligt Trafikanalys. Omsättningsmässigt har stödet störst betydelse för färjesjöfarten och för torrlastfartyg. Här utgjorde stödet 15-20 procent av rederiernas omsättning 2018.

Publicerad 2020-06-03 11:48

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!