Stark inrapportering till cabotagestudien

(Skärmdump: Cabotagestudien) När flera frivilliga deltagares taggningar av samma utländska bil läggs samman kan forskarna bakom cabotagestudien följa hur bilen har rört sig i Sverige. (Skärmdump: Cabotagestudien) När flera frivilliga deltagares taggningar av samma utländska bil läggs samman kan forskarna bakom cabotagestudien följa hur bilen har rört sig i Sverige.

Över 100 000 positioner för utlandsregistrerade lastbilar i Sverige har registrerats av frivilliga under de första två veckorna av den så kallade cabotagestudien, vars tredje upplaga nu är på slutrakan.

Forskare vid Lunds universitet driver cabotagestudien, som bygger på starkt engagemang hos enskilda svenska förare och andra. I en särskild mobilapp skriver de många frivilliga uppgiftslämnarna in registreringsnummer som de ser på utländska lastbilar, och duttar på skickaknappen. Så laddas registreringsnummer och GPS-position upp till projektets databas. Om en lastbil observeras på flera platser över landet, sannolikt av olika uppgiftslämnare, går det att få en bild av hur bilen har rört sig. I vissa fall ger det tydliga indikationer på otillåten cabotageverksamhet.

– Studien tar in 30 procent mer data per dag i den här omgången än tidigare, så vi stoppar redan på måndag. Då har vi fått jättebra data på bara två och en halv vecka, säger forskaren Henrik Sternberg, som är studiens initiativtagare och ledare.

– Det finns lastbilar som rapporteras fyra till fem gånger per dag.

De tidigare två datainsamlingarna genomfördes i april respektive oktober 2013, och slutsatserna bidrog till medial uppmärksamhet kring hur cabotaget bedrivs och vilka effekter det får för arbetsvillkor, konkurrens och miljö. Henrik Sternberg tror själv att diskussionerna kan ha bidragit till att 700 utländska bilar som föreföll stationerade i Sverige verkade försvinna mellan de två undersökningarna då.

Årets ”taggande” av registreringsskyltar startade den 21 maj. Resultatet presenteras under Almedalsveckan.

En stiftelse som har varit huvudfinansiär för cabotagestudien, Elin och Charles Lindleys stiftelse, har Transportarbetareförbundet som huvudman. Det fick i vintras den moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellner att, i en debattartikel i Svenska Dagbladet i vintras, referera till cabotagestudiens app som utvecklad av facket.

Även Transportindustriförbundet uttrycker misstänksamhet mot studien, i en kommentar till årets upplaga. Enligt förbundet indikerar studien förekomsten av utländska åkare i Sverige men inte huruvida de utför cabotage-, kombi- eller tomtransporter, eller internationella transporter. ”I detta fall bekostas studien av en intresseorganisation vilket snarare leder till frågor om studiens tillförlitlighet och forskarens oberoende än själva resultatet som sådant”, skriver Transportindustriförbundet också.

Henrik Sternberg tillbakavisar kritiken bestämt. Enligt honom har forskargruppen tydligt beskrivit hur den skiljer mellan de olika transporttyperna. I fråga om hans ifrågasatta oberoende framhåller han att projektet bara accepterar finansiering i form av villkorslösa donationer, och att finansiärerna inte har några förutsättningar att påverka forskningsresultaten.

Alexander Kristofersson

Publicerad 2015-06-05 14:17

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

17 feb
European Shipping Week
Bryssel, Belgien
05 mar
10 mar
10 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
11 mar
Logistics CIO Forum Europe 2020
Amsterdam, Nederländerna
Cron Job Starts