Spårtrafiken samlas i nytt arbetsgivarförbund

SJ:s Crister Fritzson blir det nya arbetsgivarförbundets nya ordförande. (Bild: SJ/Mats Ek) SJ:s Crister Fritzson blir det nya arbetsgivarförbundets nya ordförande. (Bild: SJ/Mats Ek)

Föreningen Tågoperatörerna byter namn till Tågföretagen och bildar ett gemensamt bransch- och arbetsgivarförbund för spårtrafik tillsammans med Spårtrafikföretagen inom Almega.

Hittills har det inte funnits något förbund för företag inom spårtrafiken som både arbetar med bransch-, påverkansfrågor och med arbetsgivarfrågor. Uppdelningen har bestått i Föreningen Tågoperatörerna och Spårtrafikföretagen inom Almega, de förstnämnda har hållit i branschfrågorna, medan de senare svarat för arbetsgivarfrågorna, främst kollektivavtalen. Många företag inom spårtrafiken är med i båda organisationerna och vissa i endera Tågoperatörerna eller Spårtrafikföretagen.

– I Tågföretagen samlar vi hela branschen och kan på så sätt bli ännu mer effektiva inom både bransch- och arbetsgivarfrågor, säger SJs vd Crister Fritzon i ett pressmeddelande. Fritzon har valts till ordförande i Tågföretagen fram till den 29 februari då han lämnar SJ och då efterträds på ordförandeposten av Ted Söderholm, VD Green Cargo.

Tågföretagens uppdrag är att driva viktiga bransch- och påverkansfrågor för medlemsföretagen, utveckla och förhandla kollektivavtal samt ge kvalificerad arbetsrättslig rådgivning och stöd i arbetsgivarfrågor.

Almega har över 11 000 medlemsföretag inom tjänstesektorn. Det nya förbundet blir Almegas åttonde. Som ett eget förbund räknar de båda samgående parterna med att branschen får ett större inflytande i Almega och inom Svenskt Näringsliv.

Publicerad 2019-11-13 17:07