Spårtrafiken samlas i nytt arbetsgivarförbund

SJ:s Crister Fritzson blir det nya arbetsgivarförbundets nya ordförande. (Bild: SJ/Mats Ek) SJ:s Crister Fritzson blir det nya arbetsgivarförbundets nya ordförande. (Bild: SJ/Mats Ek)

Föreningen Tågoperatörerna byter namn till Tågföretagen och bildar ett gemensamt bransch- och arbetsgivarförbund för spårtrafik tillsammans med Spårtrafikföretagen inom Almega.

Hittills har det inte funnits något förbund för företag inom spårtrafiken som både arbetar med bransch-, påverkansfrågor och med arbetsgivarfrågor. Uppdelningen har bestått i Föreningen Tågoperatörerna och Spårtrafikföretagen inom Almega, de förstnämnda har hållit i branschfrågorna, medan de senare svarat för arbetsgivarfrågorna, främst kollektivavtalen. Många företag inom spårtrafiken är med i båda organisationerna och vissa i endera Tågoperatörerna eller Spårtrafikföretagen.

– I Tågföretagen samlar vi hela branschen och kan på så sätt bli ännu mer effektiva inom både bransch- och arbetsgivarfrågor, säger SJs vd Crister Fritzon i ett pressmeddelande. Fritzon har valts till ordförande i Tågföretagen fram till den 29 februari då han lämnar SJ och då efterträds på ordförandeposten av Ted Söderholm, VD Green Cargo.

Tågföretagens uppdrag är att driva viktiga bransch- och påverkansfrågor för medlemsföretagen, utveckla och förhandla kollektivavtal samt ge kvalificerad arbetsrättslig rådgivning och stöd i arbetsgivarfrågor.

Almega har över 11 000 medlemsföretag inom tjänstesektorn. Det nya förbundet blir Almegas åttonde. Som ett eget förbund räknar de båda samgående parterna med att branschen får ett större inflytande i Almega och inom Svenskt Näringsliv.

Publicerad 2019-11-13 17:07

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

17 feb
European Shipping Week
Bryssel, Belgien
05 mar
10 mar
10 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
11 mar
Logistics CIO Forum Europe 2020
Amsterdam, Nederländerna