SOL vill pendla containerbåt till Kristinehamn

(Bilder: Kristinehamns kommun) Ytterligare mellan 12 000 och 15 000 teu i containergods kan komma att hanteras i Kristinehamns hamn varje år, när SOL:s nya båtpendel till Göteborg kommer igång i vår.   (Bilder: Kristinehamns kommun) Ytterligare mellan 12 000 och 15 000 teu i containergods kan komma att hanteras i Kristinehamns hamn varje år, när SOL:s nya båtpendel till Göteborg kommer igång i vår.

Den svenska inlandssjöfarten kan få något av en pånyttfödelse, om en långt gången plan hos rederiet SOL blir verklighet. En sjöburen containerpendel mellan Göteborg och Kristinehamn via Göta älv är tanken – med två rundturer i veckan.

Vad gäller transporterna ut från Vänern tänker sig rederiet Svenska Orient Linien, SOL, att de ska serva skogs- och gruvnäringen. Inflödet är tänkt att omfatta detaljhandelns livsmedel och konsumtionsvaror. Upptagningsområdet som SOL ser framför sig är inte minst östra Värmland (Möckelnområdet), västra Örebro län samt södra Dalarna.

– Det här är inte ett systemupplägg för en stor industri där andra får hänga på, utan verkligen en linje, som ska ersätta landtrafik. Så vi arbetar för att sälja in det hos ett stort antal varuägare, säger initiativtagaren Kristofer Andrén till Transportnytt.

Redan i vår ska trafiken kunna komma igång, är planen. Företaget tittar nu på ett lämpligt fartyg att chartra. Bedömningen är att containerlasten kan bli i snitt motsvarande omkring 90–120 teu per enkelresa, och rederiet har för avsikt att chartra ett fartyg med kapacitet troligen i spannet 140–200 teu. (1 teu motsvarar en 20-fotscontainer.)

– Hög frekvens är viktigt, till och med viktigare än snabb transport. Så det måste finnas en balans gentemot mindre hamnars kapacitet. Med för stora fartyg går det inte att vända tillräckligt snabbt.

Kristofer Andrén har varit konsult i frågor om närsjöfarten, och deltog bland annat i Sjöfartsverkets regeringsuppdrag om kust- och inlandssjöfart härom året. Det nu aktuella upplägget har han själv undersökt sedan tre år, och han lämnade sin fasta konsulttjänst våren 2017 för att driva det. Sällskap fick han av Lars Rexius – erfaren från containertransportbranschen – och projektet fick fäste hos rederiet SOL. Nu beskrivs projektet som väl förankrat lokalt och regionalt.

Kristofer Andrén beräknar att upp till 82 procent av samhällskostnaden, inte minst för vägslitage, kan sparas in genom den planerade båtpendeln. Den höga siffran beror bland annat på att många dragbilar eller containrar på land går utan last i ena riktningen. I SOL:s planer ingår en tomcontainerdepå i Kristinehamn, som skulle bidra till effektiviteten i det avseendet.

En tung kostnadspost i kalkylen är däremot lotsavgiften till Sjöfartsverket, vilken skulle kunna stå för uppemot 20 procent av kostnadsmassan enligt Kristofer Andrén. I ett långsiktigt upplägg kan kostnaden komma ned genom lotsdispenser som är specifika för skepparen, fartyget och sträckan.

Kristofer Andrén nämner ett sammanträffande att SOL:s grundare Broströms i sin tur startade sin verksamhet 1865 just på rutten Göteborg–Kristinehamn.

Publicerad 2018-01-18 07:00

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

03 sep
24 sep
IMHX
NEC, Birmingham, Storbritannien.
02 okt
05 nov
05 nov
Cron Job Starts