Här är industriområdet som ska locka energiintensiva företag

Det nya industriområdet Skellefteå Site East i stadsdelen Hedensbyn i östra Skellefteå, sett från väster. I bakgrunden skymtar Östersjön och samhället Skelleftehamn. Foto: Christopher Maund/Thyréns Det nya industriområdet Skellefteå Site East i stadsdelen Hedensbyn i östra Skellefteå, sett från väster. I bakgrunden skymtar Östersjön och samhället Skelleftehamn. Foto: Christopher Maund/Thyréns

Just nu jobbas det för högtryck med att iordningställa 45 hektar mark i Västerbotten som ska säljas som industritomter.

Hösten 2019 inleddes arbetet med att omvandla 45 hektar skogsmark i östra Skellefteå till byggbar industrimark. Det är Skellefteå kommun som skapar ett nytt industriområde, där målet är att sälja den exploateringsfärdiga marken som industritomter och med energiintensiva företag som målgrupp.

Just nu pågår arbetena med att markbereda, ansluta gator, belysning, vatten och avlopp samt el och fiber till området. Arbetena utförs av Skanska.

Det blivande industriområdet heter ”Skellefteå Site East” och ligger i utkanten av stadsdelen Hedensbyn i östra Skellefteå, längst ut på Torsgatan och gränsar mot ytan där Northvolts nya batterifabrik byggs.

Bygget görs efter Skellefteå kommuns riktlinjer för hållbart byggande vilket bland annat innebär att Skanska som utför mark- och byggarbetena ska återanvända samtliga massor som finns inom området och inte köpa in något fyllnadsmaterial.

Hållbarhetskraven har ställt Skanska inför vissa utmaningar. Bär- och förstärkningslager ska produceras från den bergschakt som utförts inom området. Den morän som påträffats vid de geotekniska undersökningarna har enligt Skanska generellt varit av en sämre materialtyp än den som vanligtvis används vid uppfyllnad under byggnader.

Arbetena har projekterats av företaget Tyréns. Alla markarbeten planeras vara slutförda vid årsskiftet 2021-2022.

Pierre Kjellin
Tel: 070-334 50 09

Publicerad 2020-09-25 10:08

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!