Xrail inför tidtabell för vagnslaster

(Bild Green Cargo) Snart med utländska platsbiljetter förbokade. (Bild Green Cargo) Snart med utländska platsbiljetter förbokade.

Alliansen Xrail, där Green Cargo och fem andra europeiska godstågsoperatörer ingår, tänker utveckla ett Europatäckande bokningssystem för vagnslaster.

Medan en privatperson som vill åka kommunalt till andra änden av sin stad kan förutse sin ankomsttid med en rask googling, har varuägare som vill skicka en tågvagn med gods till Sydeuropa i praktiken varit hänvisade till att rulla ut vagnen och bara hoppas att den når fram så fort som den brukar.

Nu upprättas ett gemensamt bokningssystem, sex europeiska godstågsoperatörer emellan, för att vagnens väg från A till B ska kunna förutsägas – och bokas.

– Nu får vi möjlighet att boka kapacitet i varandras system. Vagnen bokas in en viss tid, i ett visst tåg. På så sätt kan vi säkerställa leveranstiden till kunden, säger Green Cargos projektledare Clas Svensson till Transportnytt.

Green Cargos fem kollegor i alliansen Xrail är DB Schenker Rail, CFL Cargo, Rail Cargo Group, SBB Cargo och SNCB Logistics. Samarbetet handlar just om transporter av vagnslaster (wagonload, eller single wagon load, SWL). Tjänsten förutsätter att både avsändare och mottagare har egna spår till terminalerna. Bokningssystemet som kallas Xrail capacity booking, XCB, förbereds nu och pilotförsök ska genomföras i höst.

Green Cargos kunder ska kunna märka förbättringen på så vis att de får besked om beräknad ankomsttid när de beställer transporten, och att de snart får besked om ny sådan tid ifall det skulle uppstå fördröjningar. Till en början kommer kunderna inte att kunna söka i systemet själva men på sikt är det tänkbart att det görs tillgängligt via webben, ungefär som flygbolagen gör med sina biljettbokningssystem.

Av de sex bolagen är det bara Green Cargo som över huvud taget har haft ett bokningssystem ens inrikes. I resten av Europa sker transporterna efter principen först in först ut, likt paket på posten. Om en avgång är full ställs vagnen på kö för nästa. Det nya systemet kan istället liknas vid att godsvagnarna för första gången får resa genom Europa med platsbiljett bokad i förväg.

Att man som kund behöver ett eget industrispår sätter förstås en gräns för tillströmningen av nya kunder till systemet, men Clas Svensson tror ändå att utvecklingen av leveransprecisionen är mycket viktig för järnvägstransporternas tillväxt.

– Det finns många företag som har industrispår sedan länge men som skulle kunna använda dem i väsentligt större utsträckning, säger Clas Svensson.

– Ett företag som idag bara kör 20 procent av transporterna med SWL kanske skulle kunna trefaldiga det ifall det fanns en tjänst med högre kvalitet.

Alexander Kristofersson

 

E-mail:
Publicerad 2015-05-08 16:46 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!