Smart samlastningsidé minskar tung trafik i staden

Servistik har en varierad fordonspark som är utrustad för olika transportkrav. (Bild: Servistik) Servistik har en varierad fordonspark som är utrustad för olika transportkrav. (Bild: Servistik)

Servistik vinner Postnord Logistics Award med en logistiklösning som gör att tunga transporter till byggbranschen i tätorter kan minskas radikalt.

Hela 20 procent av all trafik i städerna är byggrelaterad. Med omlastning till mindre lastbilar och 95 procents fyllnadsgrad kan Servistiks logistiklösning minska den tunga trafiken med 80 procent inne i städerna. Dessutom minskas byggsvinnet. Servistik räknar med att man kan minska svinnet av byggvaror med åtta procent genom att undvika att material i onödan står på byggarbetsplatsen. Behovet att flytta runt byggvarorna minskar också.

Prisjuryn motivering lyder: ”Med ett industriellt logistiktänkande säkerställer Servistik att materialförsörjningen till byggarbetsplatser sker samordnat, väl planerat och just-in-time. Genom smart planering och samordning skapas även förutsättningar för en bättre miljömässig hållbarhet och positiva effekter på arbetsmiljön.”

På Servistiks samlastningscentral i Sätra vid E4:an kan 24-metersekipage med exempelvis byggmaterial rulla in för av- och omlastning. Lastbilar med låg fyllnadsgrad hade annars rullat vidare in till centrala Stockholm men kan då ersättas av mindre och fullastade bilar. Under de senaste fyra åren räknar Servistik med att denna logistiklösning med omlastning, samlastning och leverans med en fullpackad slingbil, minskat trafiken till byggprojekt i innerstaden med 40 000 tunga transporter, vilket motsvarar 1 000 ton koldioxid.

Under omlastningen kan Servistik även märka och lägga in allt byggmaterial i deras eget leveransplaneringssystem, vilket gör att de kan leverera rätt byggmaterial till rätt plats, i rätt tid.

Servistik har även ett samarbete i Stockholms nya citykvarter Urban Escape med Ragn-Sells. Servistiks lastbilar med ingående gods tar med sig Ragn-Sells avfallskärl ut ur staden, istället för att gå tomma ut som tidigare. Därmed spar man flera transporter varje dag och bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Publicerad 2019-03-27 22:27

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!