Skatteutskottet grillades i Almedalen

De fem ledamöterna i skatteutskottet var (fr v): Patrik Lundqvist, Larry Söder, Mathias Sundin, Jakop Dalunde och Per Åsling. Utfrågare var Karolina Boholm, Skogsindustrierna. (Bild: Mats Udikas) De fem ledamöterna i skatteutskottet var (fr v): Patrik Lundqvist, Larry Söder, Mathias Sundin, Jakop Dalunde och Per Åsling. Utfrågare var Karolina Boholm, Skogsindustrierna. (Bild: Mats Udikas)

Tar politikerna ut mer i skatter och avgifter från transporterna än vad de kostar samhället? Kort sagt är transporterna en kassako för staten? Det var frågorna som Karolina Boholm, Skogsindustrierna och Per Bondemark, SSAB ställde till fem ledamöter i riksdagens skatteutskott under Almedalsveckan.

Per Bondemark, ordförande i Näringslivets transportråd, inledde seminariet med en beskrivning från verkligheten. SSAB har nämligen tvingats gå först från tågtransporter till sjötransport och sedan till landsväg för sina leveranser av stål till Danmark som är stor köpare av svenskt stål.

Allt pådrivet av nya skatter och avgifter på transporter. Konkret handlade det om fyrfaldigade banavgifter och sedan svaveldirektivet som höjt bränslekostnaderna på sjön. Andra ökade pålagor är indexuppräknade drivmedelsskatter, ökade farleds- och lotsavgifter, flygskatten och förslaget på en kommande vägslitageskatt.

Var finns konsekvensen och var finns styrningen i det här, undrade Per Bondemark.

Karolina Boholm frågade ut de fem ledamöterna i skatteutskottet om hur de ser på beskattning av transporter. En nyckelfråga var om de kommer att arbeta för en koordinering av skatter och avgifter på transporter. De fem politikerna i panelen var Patrik Lundqvist, s, Larry Söder, kd, Mathias Sundin, l, Jakop Dalunde, mp och skatteutskottets ordförande Per Åsling, c.

Liberalernas Mathias Sundin tyckte att förslaget om en ny stor skatteöversyn när väl valet är över var en mycket bra idé. Det är 25 år sedan det skedde senast. Ingen sa emot.

Miljöpartiets Jakop Dalunde menade att det behövdes kraftiga styrmedel för att minska på vägtrafiken till förmån för tåget. Bygg höghastighetsjärnvägarna sa han.

– Det är angeläget att vi lyfter bort allt som är fossilt sa centerpartiets Per Åsling.

Karolina Boholm presenterade siffror från regeringens budgetproposition som visade att utgifterna för väginfrastrukturen var 17 miljarder kronor under 2017. Samtidigt var skatteinkomsterna relaterade kring vägtrafiken var 66 miljarder.

Socialdemokraternas Patrik Lundkvist försvarade den ordningen med att staten behöver breda skattebaser för att finansiera allt det som samhället bekostar.

Mats Udikas

Publicerad 2018-07-02 20:30:55

Sök här!

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Kalendarium

19 feb
Logimat
Stuttgart
05 mar
05 mar
Transport Week
Gdynia, Polen
21 mar
Transport
Herning, Danmark.
02 apr