Skärpt beställaransvar i regeringsförslag

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) rullar vidare Transportstyrelsens förslag om en skärpning av beställaransvaret, och en vidgning av den grupp som omfattas av det.  (Bild: Jann Lipka/Regeringskansliet) Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) rullar vidare Transportstyrelsens förslag om en skärpning av beställaransvaret, och en vidgning av den grupp som omfattas av det. (Bild: Jann Lipka/Regeringskansliet)

Transportköpare genom alla beställarled ska kunna hållas till ansvar när gods transporteras utan tillstånd eller i strid med regler. Och den som sluter avtal med trafikutövaren blir uttryckligen skyldig att kolla dennes tillstånd. Det framgår av ett regeringsförslag som nu läggs fram för lagrådsprövning.

Skärpningarna av beställaransvaret är tänkta att bidra till bättre ordning i transportsektorn, och ska förverkligas genom nya regler i både yrkestrafiklagen och taxitrafiklagen. Transporter säljs ofta genom avtal i flera led, och med de nya reglerna ska alltså alla beställare längs kedjan kunna hållas ansvariga ifall transporten har varit otillåten att genomföra.

Lagförslaget omfattar även den nya regeln om att den tillåtna klampningstiden förlängs från 24 till 36 timmar. Det kan beröra företag som brustit exempelvis när det gäller chaufförers vilotider. 

Guy Ehrling, kanslichef på Näringslivets transportråd, noterar att regeringens förslag tycks följa Transportstyrelsens underlag från i maj 2017, och alltså inte innebär överraskningar. När Transportnytt talar med honom, och när denna notis skrivs, finns dock inte lagförslagstexten som sådan offentligt tillgänglig så bedömningen baseras tills vidare på regeringens pressmeddelande om den.

– Det är viktigt att alla parter kring transporterna tar sin del av ansvaret, men det gäller att hitta rätt nivå för var och en. Transportköparen kan inte agera som polis, säger Guy Ehrling.

Publicerad 2018-02-28 14:52:15

Sök här!

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Kalendarium

09 jan
Transportforum
Linköping
21 jan
06 feb
19 feb
Logimat
Stuttgart
05 mar
Transport Week
Gdynia, Polen