Skärpt beställaransvar börjar gälla 1 juli

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om skärpta regler för transportbeställare. Därmed träder reglerna i kraft den 1 juli.

De nya reglerna innebär en uttrycklig skyldighet för beställaren att kontrollera att transportföretaget har rätt tillstånd för transporten. Vid olagliga transporter kan beställaren dömas till ansvar även när transporten har sålts vidare i flera led.

Samtidigt fattar regeringen beslut om att vidga beställaransvaret till att omfatta även internationella transporter och cabotagetransporter. Dessutom får tulltjänstemän nya befogenheter att ingripa mot otillåtna cabotagetransporter, såsom möjlighet att besluta om förskott för sanktionsavgift vid cabotageöverträdelser, och att hindra fordonets vidare färd.

Publicerad 2018-05-31 11:52

Sök här!

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Kalendarium

21 maj
Breakbulk Europe
Bremen, Tyskland
03 jun
13th ITS European Congress
Eindhoven, Nederländerna
04 jun
Nor-Shipping
Ett antal lokaler i Oslo och Lillestrøm, Norge.
04 jun
04 jun