Sjöfraktspriserna låga – och sjunkande

(Bild: Hafen Hamburg) Priserna för containertransporter till sjöss minskar. (Bild: Hafen Hamburg) Priserna för containertransporter till sjöss minskar.

Priserna på containerfrakt till och från Asien är låga – med lägstanivåer under 7 500 kronor per tjugofotscontainer i februari. Ändå kan vi vänta oss ännu lägre priser framöver, skriver analysföretaget Alphaliner.

De kinesiska nyårsledigheterna i slutet av februari bidrog särskilt till de låga fraktpriserna på spotmarknaden. Men trots låga fraktpriser så är lönsamheten god för många av containerrederierna. Helårskontrakten har säkrats på en jämförelsevis hög nivå, samtidigt som bränslepriset har halverats på ett år. Det skriver analysfirman Alphaliner i sitt veckobrev.

Lönsamheten ger utrymme för prissänkningar framöver. Men det kanske främsta tecknet på att priserna ska gå ned är den mängd av containerfartyg som har beställts för leverans under detta år. Under 2015 ska det levereras 120 fartyg som alla har kapacitet över 8000 teu (motsvarande tjugofotscontainrar). De kommer att ge ökat utbud längs huvudrutterna, skriver Alphaliner.

 

E-mail:
Publicerad 2015-03-04 23:35 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria måndagar och torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för e-post från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Läs Truck- och lagerhandboken på nätet

Senaste Transportnytt

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021