Scanlog sätter blockkedjan på tåget

Fraktsedlarna för godset på Scanlogs tågpendel mellan Gent och Hallsberg blir en lämplig första måltavla för blockkedjeteknik, bedömer företaget. (Bild: Scanlog) Fraktsedlarna för godset på Scanlogs tågpendel mellan Gent och Hallsberg blir en lämplig första måltavla för blockkedjeteknik, bedömer företaget. (Bild: Scanlog)

I samarbete med blockkedjeexperten Enigio tänker speditionsföretaget Scanlog ersätta pappersbaserade fraktsedlar med digitala, för sin dagliga tågpendel mellan belgiska Gent och Hallsberg. 

– Vi har kompetenser som kompletterar varandra, och vi får vara med i spetsen med dem som leder utvecklingen, säger Benjamin Fossum, ansvarig för digitaliseringen av verksamhet hos speditions- och logistikföretaget Scandinavian Logistics Partners, kortare känt som Scanlog.

Papper kan tappas på vägen eller rent av förvrängas. Och om varuägaren ska få reda på vad det står på dem så krävs det antingen att papperen först kommer fram med sitt gods eller att någon hanterare i transportkedjan hör av sig och berättar. Såväl spårbarheten som korrektheten och effektiviteten står alltså i fokus när Scanlog nu sällar sig till branschens pionjärer när det gäller att börja tillämpa den nya tekniken.

– Vi behåller i grunden samma fraktsedel men när vi gör den digital säkerställer vi att den är mer korrekt och att den alltid följer med. säger Benjamin Fossum.

På sikt har blockkedjetekniken potential att knyta samman vitt skilda aktörer kring informationen längs exempelvis en transportkedja. Men mognaden i branschen är ännu långt från stadiet där det skulle vara möjligt. När Scanlog nu startar sin utveckling sker det därför runt en transportkedja som företaget redan har koll på genom ett stort antal led: företagets egen tågpendel Scandinavian Rail Shuttle, som går fem gånger i veckan mellan Belgien och Hallsberg via Malmö.

– Vårt partnerskap med Enigio består i att vi har ett spelfält där de kan utveckla ett nytt tillämpningsområde. De har tidigare jobbat mycket med exempelvis banker och förhoppningsvis kan det ge nytta hos oss, säger Benjamin Fossum.

Från kundens bokning och framåt, till kvitteringarna vid alla överlämningar mellan transportleden, ska all information kunna skötas i datorer och mobiler, är målet. Därmed ska försändelsers status också kunna uppdateras med automatik i Scanlogs affärssystem och i portalen gentemot kunderna. Det ska öppna exempelvis för snabbare kundmeddelanden kring avvikelser och bättre aviseringar inför leveranser.

Enigio är ett stockholmskt innovationsföretag inom blockkedjeteknik, och har bland annat arbetat med att säkerställa offentliga arkiv.

Alexander Kristofersson

Publicerad 2018-05-17 09:00

Sök här!

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Kalendarium

21 maj
Breakbulk Europe
Bremen, Tyskland
03 jun
13th ITS European Congress
Eindhoven, Nederländerna
04 jun
Nor-Shipping
Ett antal lokaler i Oslo och Lillestrøm, Norge.
04 jun
04 jun