Så vill Norges järnvägsmyndighet förbättra järnvägen Stockholm-Oslo

Regiontåg på Kongsvingerbanen vid Rånåsfoss. Foto: Njål Svingheim/Jernbanedirektoratet Regiontåg på Kongsvingerbanen vid Rånåsfoss. Foto: Njål Svingheim/Jernbanedirektoratet

Kongsvingerbanan, som utgör den norska delen av järnvägslinjen Oslo-Stockholm, dras med en allt större kapacitetsbrist och nu föreslår Norges järnvägsmyndighet fortsatt utredning av kapacitetshöjande åtgärder som lägger grunden för snabbare tågförbindelse mellan huvudstäderna.

Den enkelspåriga Kongsvingerbanan förbinder Oslo med flera städer i den folktäta regionen sydost om Oslo där resandet längs banan ökat så mycket att järnvägen nått kapacitetstaket.

För att kunna möta den ökande efterfrågan och köra fler tåg behöver Kongsvingerbanan byggas ut. Norges järnvägsmyndighet Jernbanedirektoratet föreslår därför fortsatt utredning av hur banan kan byggas ut och förbättras, så att kapaciteten höjs och restiderna kan förkortas. Kongsvingerbanenweb

Den 17 september överlämnade Jernbanedirektoratet vid ett möte också en rad förslag till förbättringar av Kongsvingerbanan och gränsförbindelsen med Sverige, med syftet att nå målet om en restid Oslo-Stockholm på strax under tre timmar med direkttåg.

Jernbanedirektoratets förslag innehåller bland annat en helt ny sträckning av Kongsvingerbanan mellan Lillestrøm och Sørumsand samt ny dragning av järnvägen på delar av sträckan Kongsvinger Charlottenberg.

En resa med tåg mellan Oslo och Stockholm tar idag cirka fem timmar.

Bilden t.h: Kongsvingerbanans sträckning Oslo-riksgränsen.

FAKTA Kongsvingerbanan
Kongsvingerbanan är en dryg 11 mil lång enkelspårig och elektrifierad järnväg som sträcker sig mellan staden Lillestrøm strax öster om Oslo och Kongsvinger nära gränsen till Sverige. Från Kongsvinger går en östlig förgrening till Charlottenberg i Värmland, vilket också är den sträcka som tåglinjen mellan Oslo och Stockholm trafikerar. Kongsvingerbanan öppnade 1862 och är Norges första normalspåriga statsägda järnväg.

Publicerad 2020-09-21 09:05

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!