Så ska VTI hitta morötter för tåg och båt

Så hur får vi de här att ta båten istället? (Bild: VTI/Hejdlösa bilder) Så hur får vi de här att ta båten istället? (Bild: VTI/Hejdlösa bilder)

Trögheten när det gäller att få gods överflyttat från väg till sjö och järnväg, för att spara på miljön, har fått många att klia sig i huvudet genom åren. Nu får statliga VTI pengar för att forskare ska få göra det på arbetstid – för att komma fram till vilka incitament som kan väntas ge verklig effekt.

– Det finns få studier gjorda om hur effektiva styrmedlen är och vilken potential de har att bidra till att uppfylla målen. Därför är vår studie viktig att göra, säger Inge Vierth, som blir projektledare.

 

Projektet kallas Mosel, kort för ”Modal shift for an environmental lift”, och löper till slutet av 2020. Naturvårdsverket bidrar med 4 miljoner kronor, och Göteborgs universitet agerar medpart.

Enligt VTI har olika utredningar och initiativ föreslagit överflyttning av långväga godstransporter från väg till järnväg och sjöfart för miljöns och klimatets skull, men många styrmedel har inte lett till önskade effekter.
­
– I projektet ska vi analysera under vilka villkor överflyttningen från väg till järnväg och vattenburen transport kan bidra till att miljö- och klimatmålen nås, säger Inge Vierth.

Till frågorna som ska utredas hör vilka styrmedel som finns och hur effektiva de är, samt vilka andra som skulle behövas.

Publicerad 2018-02-22 10:58:01

Sök här!

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Kalendarium

09 jan
Transportforum
Linköping
21 jan
06 feb
19 feb
Logimat
Stuttgart
05 mar
Transport Week
Gdynia, Polen