Så ser resultatet ut för Postnord under tredje kvartalet

 Foto: Postnord Foto: Postnord

Den starkt ökande e-handeln under pandemin har hjälpt till att förbättra Postnords resultat under tredje kvartalet.

Postnord har fortsatt att förbättra sitt resultat under tredje kvartalet i år. Det är Postnords förbättringsprogram som tillsammans med de höga paketvolymerna bidragit till resultatförbättringen under kvartal 3.

”Ökad e-handel gav mycket höga paketvolymer, medan brevvolymerna fortsatte att sjunka till följd av den pågående digitaliseringen. Leveranskvaliteten för paketaffären påverkades negativt i spåren av coronapandemin, medan leveranskvaliteten för brevaffären var fortsatt hög”, skriver Postnord i sitt pressmeddelande.

”Den pågående pandemin påverkar oss alla på olika sätt. För PostNords del har den ökade e-handeln fått stor påverkan på paketaffären och gjort att vi i dag befinner oss på nivåer vi hade beräknat att nå först om ett par år. Den kraftigt ökade mängden paket har dock även inneburit utmaningar, men genom att arbeta tillsammans med våra kunder har vi upprätthållit vårt viktiga uppdrag; att förmedla paket och brev”, skriver Postnords koncernchef Annemarie Gardshol i en kommentar.

FAKTA resultat 3:e kvartalet 2020

Nettoomsättning 8 919 (9 026) MSEK, + 2,9 % i fast valuta för jämförbara enheter

Rörelseresultat (EBIT) 747 (57) MSEK

Periodens resultat 580 (-51) MSEK

Resultat per aktie 0,29 (-0,03) SEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 342 (0) MSEK

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2020-10-23 10:15 Uppdaterad fredag, 23 oktober 2020 10:16

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!