Så förändrades containervolymerna i hamnarna under 2020

 Foto: APM Terminals Foto: APM Terminals

Sedan pandemins start har den svenska containermarknaden minskat något, men flera hamnar har ökat sina volymer, enligt preliminära siffror från Sveriges Hamnar.

Sedan pandemins start har den svenska containermarknaden minskat med 1,2 %, vilket motsvarar 20 000 TEU och kan jämföras med årsomsättningen i en Containerstatistik mindre svensk hamn.

Till containerhamnarna som trots pandemin ökat antalet TEU-enheter under 2020 hör Göteborgs hamn som ökat sina volymer med 1 procent – vilket motsvarar cirka 9000 TEU – jämfört med 2019.

Även flera andra containerhamnar har öka sin hantering under 2020, bland andra hamnarna i Karlskrona, Malmö och Umeå.

Se Sveriges Hamnars preliminära statistik över Sveriges containerhamnar här intill.

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-03-24 08:48 Uppdaterad onsdag, 24 mars 2021 08:52
Cron Job Starts