Så bidrar (kanske din) bil med information om väglaget

 Foto: Markus Marcetic Foto: Markus Marcetic

Sverige genomgår i det tysta just nu en smärre revolution när det gäller underhållet av vårt allmänna vägnät. Bakgrunden är en mycket mera omfattande insamling av data om väglaget – där många bilister är med och samlar in informationen.

I sju stycken testområden där Trafikverkets konventionella system för insamling av väglagsdata ingår normalt 300 mätpunkter som samlar in data om väglaget. De 300 mätpunkterna sitter på mätutrustning placerad på Trafikverkets entreprenörers inspektionsfordon, Trafikverkets egna inspektionsfordon samt på de master längs de allmänna vägarna vilka också samlar in väderdata. Nu har de tidigare 300 mätpunkterna vuxit till i storleksordningen 200 miljoner mätpunkter. Det som har hänt är att Trafikverket köper friktionsdata från leverantörer som bygger på anonymiserat fordonsdata. Dessa data kommer även till de entreprenörer som sköter vägunderhållet åt Trafikverket. ChristianErikssonTrafikverket

Och alla de nya mätpunkter som tillkommit består av mätvärden nyare bilar som är utrustade med teknik som gör att de är uppkopplade mot internet när de är ute och kör.

Mätdata, som är avtalad med fordonsägaren och sänds anonymt, från de uppkopplade bilarna samlas in av dataprogram via dataleverantörer som sedan vägunderhållsentreprenörerna och Trafikverket använder. De uppkopplade bilar som förser vägunderhållsentreprenörerna med information är bilar av de flesta märken. Väglagsdatan från bilarna samlas in i realtid och används i realtid. Det gör att Trafikverkets vägunderhållsentreprenörer kan minska optimera mängden vägunderhåll och sätta in åtgärderna och material bara där de behövs.

– Det ger oss kunskap om exakt var och när det är halt, och då blir det onödigt att salta och ploga en hel vägsträcka, förklarar Christian Eriksson, enhetschef vägunderhåll.

Fler fordonstillverkare är på gång att träffa avtal om datautbyte och Volvo Cars är senast i raden att ha tecknat avtal om att dela med sig av bilarnas information.

Under projektets gång har ökad kunskap och insikt resulterat i att fler parametrar nu analyseras för att ge en mer fullständig information om tillståndet på det statliga vägnätet, förklarar Christian Eriksson.

Trafikverket utökar pilotprojektet med data från fordon i Luleåregionen för att säkerställa att alla former av vinterväglag testas.

Bilden t h: Christian Eriksson, enhetschef vägunderhåll på Trafikverket. Foto: Trafikverket

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2020-10-15 11:52 Uppdaterad torsdag, 15 oktober 2020 14:27

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Cron Job Starts