Raskt minskad tillväxt för globala frakter

Både globala sjö- och flygfrakter minskade under 2018. (Bild: CMA CGM) Både globala sjö- och flygfrakter minskade under 2018. (Bild: CMA CGM)

Tillväxten för den globala speditörsmarknaden föll från 8 procent 2017 till 3,9 procent 2018. Det rapporterar analysföretaget Transportation Intelligence, TI.

TI pekar på flera faktorer bakom den minskade tillväxten: Flygfrakterna ökade exceptionellt snabbt under 2017 på grund av att högkonjunkturen skapade behov hos många företag att snabbt fylla på sina lager. Detta behov avtog under 2018 och minskade främst efterfrågan på flygfrakt.

Sjöfraktsmarknaden tappade också volym och det berodde till en del på spänningarna i handelsrelationerna mellan de två största speditörsmarknaderna Kina och USA. Införandet av nya tullar har sedan fortsatt att öka spänningarna och volymerna på handelsrutterna mellan Kina och USA har minskat avsevärt. Det har haft följdeffekter på andra länder och regioner.

Sammantaget säger rapporten att tillväxtsiffrorna under 2018 inte var smickrande jämfört med året innan, då den globala tillväxttakten i BNP var den högsta som noterats sedan 2011.

Regionerna Mellanöstern och Afrika, som är känsliga för svängningar i det internationella handelsklimatet, hade också ett svagt 2018. Där bidrog en svag utveckling av den oljedrivna delen av den ekonomiska tillväxten, liksom politiska spänningar i länder som Iran och Qatar. Europas utveckling påverkades av en relativt haltande makroekonomisk utveckling jämfört med övriga världen.

Dock ha det funnits möjligheter för speditörer att göra goda förtjänster. I till exempel Sydamerika har ett antal länder tjänat på att Kina införde tullar på amerikanska jordbruksprodukter.

TI:s prognos pekar mot att den globala speditörsmarknaden fortsätter att tappa fart under 2019. De stora mogna marknaderna försvagas, men det finns många tillväxtmarknader där det ser ljust ut tack vare växande produktion och fördelar i de nya handelsavtal som trätt i kraft på senare tid.

Publicerad 2019-05-02 10:21

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!