PTS: Fortsatta utmaningar för både Postnord och Bring

(Bild: PTS) Post- och telestyrelsen går igenom postföretagens kvalitetsproblen i en ny rapport. (Bild: PTS) Post- och telestyrelsen går igenom postföretagens kvalitetsproblen i en ny rapport.

I en ny rapport från Post- och telestyrelsen (PTS), skriver myndigheten att det sammantagna intrycket är att Postnord har bättre kontroll på sin svenska verksamhet jämfört med situationen då störningarna uppstod.

Men PTS konstaterar också att Postnord och Bring Citymail visserligen har genomfört en mängd kvalitets- och tillförlitlighetshöjande åtgärder, men att båda står inför fortsatta utmaningar. Postnord till följd av fortsatt minskade brevvolymer och Bring Citymail på grund av verksamhetens snabba expansion och problem att säkerställa samma servicenivå hos sina underleverantörer.

Brevkvaliteten i landet har försämrats under de senaste två åren med ökande klagomål som följd. Problemen kopplas till de stora förändringarna som Postnord och Bring Citymail genomförde under 2015 och 2016.

Enligt uppgift från Postnord visade resultatet av mätningarna för 2015 att 89,75 procent av 1:a klassbreven kunde delas ut första vardagen efter inlämning. För oktober till december 2016 visade mätresultat på 90,0 procent, vilket innebar att kvaliteten inte hade förbättrats märkbart det senaste året, skriver PTS.

PTS-rapporten noterar även att det är svårt för allmänheten att veta vilken postoperatör som distribuerat enskilda försändelser. Av de 5011 kundsynpunkter som Postnord mottog i mars 2017 kunde endast 528 verifieras höra till Postnords verksamhet och att det för 4300 klagomål är oklart vem som utfört dem.

Postnord kommenterar att företaget efter åtgärder och stort fokus på kvalitet sedan april 2016 levererat bättre kvalitet jämfört med föregående år i elva av 13 månader. 

Publicerad 2017-05-31 17:35

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!