Omedelbart stopp för Tx Logistiks tåg

(Bild: Sebastian Terfloth, Wikipedia) Enligt Transportstyrelsen saknar Tx Logistik fungerande system för säkerhetsstyrning. (Bild: Sebastian Terfloth, Wikipedia) Enligt Transportstyrelsen saknar Tx Logistik fungerande system för säkerhetsstyrning.

Efter en kammarrättsdom 14 oktober stoppas det italienskägda företaget Tx Logistik AB från att köra på det svenska järnvägsnätet. Bolaget kör bland annat Cooptåget till och från Stockholm varje dag. Tills vidare tar Rushrail över uppdragen: 
– Vi vill inte att tågbranschen ska få dåligt rykte säger Pelle Bjurman, försäljningschef på Rushrail.

Det var Transportstyrelsen som i slutet av september återkallade Tx Logistiks tillstånd att trafikera det svenska järnvägsnätet. Det innebär även att Tx Logistik inte heller kan driva trafik i Danmark och Norge.

Enligt Transportstyrelsen saknar Tx Logistik ett fungerande system för styrning och kontroll av säkerheten. Tx Logistik har överklagat beslutet och begärt så kallad inhibition. Det innebär att Tx Logistik ville få fortsätta att trafikera spåren medan fallet avgjordes i rättsystemet. Men i en dom 14 oktober sa Kammarrätten i Sundsvall nej till att tillåta inhibition av beslutet. Det innebär ett omedelbart stopp av trafiken.

– Intresset av en säker verksamhet måste vinna företräde framför den olägenhet som en omedelbar återkallelse av aktuella tillstånd innebär för företaget, står det i domen. Domen innebär att Tx Logistik inte kan köra tåg i Skandinavien, vilket gäller med omedelbar verkan. Domen om att upphäva inhibitionen kan dock överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Det svenska bolaget Rushrail träder nu in och tar ansvaret för att Tx Rails transporter kommer fram. Försäljningschefen Pelle Bjurman bekräftar helt kortfattat att man kommer att se till att se till att de tågtransporterna kommer att fortsätta – ”för att branschen inte ska få ett dåligt rykte”. Tx Rail har ännu inte kommenterat den senaste domen.

Det är nu Förvaltningsrätten i Falun som i första instans ska avgöra i huvudfrågan, det vill säga om Tx Logistik ska få sitt tillstånd upphävt eller inte. Enligt Tx Logistik så föreligger inte majoriteten av de brister som Transportstyrelsen påstår att bolaget har i sitt säkerhetssystem. De fåtal brister som trots allt finns kan lätt avhjälpas, menar bolaget. Transportstyrelsen påpekade bristerna för Tx Logistik efter en revision av företaget under hösten 2014. Därefter fick bolaget ett föreläggande om att rätta till dem, vilket skedde enligt bolaget.

Transportstyrelsen anser att åtgärderna inte fungerat i praktiken. Detta bland annat efter uppgifter från den norska tillsynsmyndigheten som gjorde en inspektion i juni i år.

Tx Logistik ägs av det italienska statliga bolaget FS Cargo och driver godstrafik bland annat på axeln Italien – Sverige via Rostock. Bland annat kör man kombitrafik med trailar. I Sverige är bland annat Coop en kund.

Mats Udikas

Mats Udikas E-mail:
Publicerad 2015-10-14 17:01 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!