Ny skyttel går på tvärs

Med den nya produktgenerationen tar Knapps OSR-robot ett kliv sidledes.  (Bild: Knapp) Med den nya produktgenerationen tar Knapps OSR-robot ett kliv sidledes. (Bild: Knapp)

Knapp visade upp sin nya generation av skyttellagersystemet OSR på Göteborgsmässan. Med hjul på två ledder kan en skyttel serva flera gångar på ett våningsplan, och även göra att det inte längre behövs en hiss per gång.

OSR Evo är namnet på den nya produktgenerationen. Den ursprungliga produkten OSR är en skyttellösning för lådor, använd hos många företag med stora sortiment och snabba flöden, i Sverige exempelvis Elgiganten och apotekslogistikern Tamro. Liksom likartade produkter från en rad automationskonkurrenter har OSR byggt på skyttelrobotar som rör sig linjärt i ställagegångar, med en skyttel per våning och gång.

Nu lägger Knapp till fyra hjul på skytteln, för att den ska kunna röra sig även i sidled. Den direkta effekten blir att den kan röra sig mellan olika lagergångar på sin våning, och att den kan köra sin låda till en hiss som byggts vid en annan gång, för transporten vidare till plockstationerna. Därmed krävs inte längre ett hisschakt per ställagegång, och inte längre lika många robotar på varje våning.

För vissa kunder ska det minska den nödvändiga investeringen. Systemet förblir inriktat på lager med relativt stora flöden ut och in – varuägare med lägre hastighetskrav kanske mer sannolikt söker sig till lösningar som hissautomater eller Autostore. Men jämfört med förra OSR-generationen är OSR Evo ändå tänkt att stärka Knapps position gentemot kunder med lite mindre kapacitetskrav och lite mindre projektkassa, åtminstone till en början. Vartefter flödet växer går det sedan att lägga till skyttlar och hissar. Alternativt, om behovet av lagringsutrymme växer, så går det nu alltså att lägga till hyllor utan att nödvändigtvis skaffa fler skyttlar. Något förenklat kan man alltså säga att den nya produktgenerationen löser upp den tidigare proportionella relationen mellan lagerutrymmet och mängden automationsutrustning i ett lager.

Alexander Kristofersson

Publicerad 2018-11-07 12:20
Cron Job Starts