Ny bärighetsklass öppnar för 74-tonsbilar

(Bild: Skogsindustrierna) Skogsindustrin hör till dem som drivit på för att  det ska tillåtet med tyngre transportbilar på vägarna. (Bild: Skogsindustrierna) Skogsindustrin hör till dem som drivit på för att det ska tillåtet med tyngre transportbilar på vägarna.

Trafikverket vill införa den nya bärighetsklassen BK74 och öppna delar av det statliga vägnätet för fordon med upp till 74 tons bruttovikt och öka från 60 till 64 ton för fordon på vägar med bärighetsklass 1. 95 procent av det statliga vägnätet kan därmed användas till tyngre transporter.

Det framgår av den rapport som Trafikverket lämnat till regeringen. En förutsättning för en sådan reform är att den genomförs med omsorg om trafiksäkerheten och infrastrukturen samt under kontrollerade former.

Trafikverket förslår att en ny bärighetsklass inrättas - BK74. Det vägnät som i ett första skede föreslås för BK74 är E6, E4, E10, E 18, E 20, och delar av riksvägarna 40, 50, 55 och 56. Dessa vägars bärighet är generellt sett god.

Knappt 100 broar behöver åtgärdas för att skapa ett sammanhängande vägnät. Enligt beräkningar skulle det kosta 2,2 miljarder att åtgärda dessa broar, något som också finns med i den nationella transportplanen för 2014 -2025.

På det föreslagna vägnätet går cirka två tredjedelar av vägtrafikens godstransporter. Här anses en 74-tonsreform också samhällsekonomiskt lönsam.

Utöver detta föreslår Trafikverket att nuvarande vägnät för bärighetsklass 1 (BK1) öppnas för fordon upp till bruttovikter på 64 ton jämfört med nuvarande gräns på 60 ton. 95 procent av det statliga vägnätet kan därmed öppnas upp för tyngre transporter.

Det är främst mindre vägar som tillsammans med broarna behöver säkras.

Det finns en oro att en 74-tons reform skulle påverka konkurrensen mellan trafikslagen på ett negativt sätt för miljön. Trafikverkets bedömning är att det sannolikt kommer att ske en viss överflyttning av gods, men att den blir marginell.

I över fem år har forskning och tester av lastbilar med högre
lastkapacitet pågått. Finland höjde, bland annat baserat på svensk forskning, bruttovikten för lastbilar till 76 ton redan förra hösten.

Sveriges Näringslivets transportråd har länge velat ha tyngre fordon på vägarna och menar att politikerna måste skynda på efter Trafikverkets besked.

– Vi vill se en snabb implementering av 74-tons fordon av normallängd under 2014, säger Guy Ehrling på Näringslivets Transportråd.

 

Publicerad 2014-08-22 11:35

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

08 jan
Transportforum
Linköping
10 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
01 apr
EDX
Birmingham, Storbritannien
20 apr
Hannover Messe 2020
Hannover, Tyskland
19 aug