Nu flödar gasen till fartygen i Göteborg

Nu går fartygsgasen att köpa direkt på nätet. (Bild: Swedegas) Nu går fartygsgasen att köpa direkt på nätet. (Bild: Swedegas)

Västsveriges gasnätsoperatör Swedegas har öppnat kranarna till sin nya bunkringsstation för flytande fartygsgas i Göteborgs hamn, med rederiet Terntank som premiärkund. Det är Sveriges första station där fartygen försörjs med gas direkt från rörnätet, och alltså inte inkräktar på lastningen och lossningen.

Flytande naturgas (LNG), såväl som biogas (LBG) bunkrades vid debuten i slutet av november. Kemiskt är de två bränsletyperna nästan identiska, vilket bäddar för att rederier gradvis ska kunna öka inslaget av biogasen, som är fossilfri, när de väl har gasmotorer på plats. Men redan vid övergång från marin olja till LNG görs stor miljövinst: koldioxidutsläppen minskas cirka 25 procent och utsläppen av svaveloxider och partiklar med 99 procent, enligt Swedegas.

Listan över delaktiga i projektet är lång. Rederiet Terntank har fyra gasdrivna fartyg, chartrade av bränsleförsörjningsföretaget Neot. Gasen till premiärtankningen distribuerades av norska Barents Naturgass, efter att biogasen framställts hos företaget Fordonsgas i Lidköping. Göteborgs hamn stöder utvecklingen med miljörabatt på hamnavgiften, och EU har bidragit med projektstöd.

Publicerad 2018-12-05 17:03

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Mest läst

Kalendarium

03 sep
24 sep
IMHX
NEC, Birmingham, Storbritannien.
02 okt
05 nov
05 nov