Nu är E45 genom Göteborg (nästan) helt mötesfri

E45 vid Gullbergsvass i centrala Göteborg. Den gråmarkerade delen av vägen har precis byggts om, så att vägen nu är nedsänkt och fått två nya planskilda trafikplatser. Vägsträckan mellan Götatunneln (vänster om bilden) och den västra trafikplatsen har också däckats över. i bildens vänsterkant syns nya Hisingsbron (precis t.h om den gamla Götaälvbron som nu ska rivas). Skiss: Trafikverket E45 vid Gullbergsvass i centrala Göteborg. Den gråmarkerade delen av vägen har precis byggts om, så att vägen nu är nedsänkt och fått två nya planskilda trafikplatser. Vägsträckan mellan Götatunneln (vänster om bilden) och den västra trafikplatsen har också däckats över. i bildens vänsterkant syns nya Hisingsbron (precis t.h om den gamla Götaälvbron som nu ska rivas). Skiss: Trafikverket

Utbyggnaden av en av vägpulsådrorna genom Göteborg – E45 – har nu nått en milstolpe: genomfartsleden är nu helt mötes- och korsningsfri i centrala Göteborg och med öppnandet av Gullbergstunneln.

En av de viktigaste vägförbindelserna genom Göteborg är E45-Oscarsleden – motortrafikleden som förbinder ringleden Söderleden i sydvästra Göteborg med E45, E6 och E20 vid Gullbergsmotet och Tingstadstunneln i centrala Göteborg.

Nu har de två sista kvarvarande korsningarna på E45-Oscarsleden i centrala Göteborg vid Gullbergsvass (intill göteborgs centralstation) byggts bort och trafikleden är mötesfri väg med minst 4 körfält. Nu återstår bara en fyrvägskorsning löängs E45 i Göteborgsområdet, vid Agnesbergsmotet i Gårdsten norr om centrum. Därutöver återstår två kortare sträckor av E45 mellan Göteborg och Trollhättan som ännu inte byggts ut – några kilometer vid samhället Göta samt en bropassage över Slumpån vid Sjuntorp.

Förändringen har möjliggjorts genom att E45-Oscarsleden grävts ned och delvis överdäckats mellan Götatunnelns östra tunnelmynning i väster och Gullbergsmotet i öster. Ombyggnaden har också varit en förutsättning för att vi en trafikplats koppla ihop E45-Oscarsleden med den nya Hisingsbron som nyligen öppnades för trafik och som ersätter den uttjänta Götaälvbron alldeles intill.

BILDEN UNDER: Området Gullbergsvass i centrala Göteborg. E45 med de två nya trafikplatserna är markerad i rött. Alldeles söder om E45 syns centralstationen. Nya Hisingsbron (som inte syns i bild) ligger direkt till höger om Götaälvbron. Foto: Trafikverket

 

E45Gullbergsvass2

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-03-23 09:46 Uppdaterad tisdag, 23 mars 2021 10:01
Cron Job Starts