Förbjudet med högsvavligt bränsle i tanken

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO vill förbjuda tjockolja i bränsletankarna för fartyg som går i områden där det är förbjudet att använda det bränslet. (Bild: Fotolia) Den internationella sjöfartsorganisationen IMO vill förbjuda tjockolja i bränsletankarna för fartyg som går i områden där det är förbjudet att använda det bränslet. (Bild: Fotolia)

När världen utanför de så kallade Secaområdena om två år får sänkt gräns för svavelinnehållet i fartygens drivmedel så ska kontrollmyndigheterna inte behöva bevisa att otillåten högsvavelolja har förbränts. Det görs nämligen otillåtet att ens ha den i tanken.

För fartyg som följer reglerna lär det inte göra skillnad, men när det gäller att sätta dit fulspelare är det tänkt att en ny bestämmelse hos Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) ska underlätta kampen. Det ska bli svårare att fuska, helt enkelt.

Som bekant hör Östersjön och Nordsjön till de särskilda skyddsområden, så kallade Secaområden, som redan 2015 fick en gräns på 0,1 procents svavelinnehåll i den olja som driver fartyg, såvida dessa inte är försedda med särskild reningsutrustning, skrubber. I huvuddelen av världen har svavelinnehåll på upp till 3,5 procent varit fortsatt tillåtet, men från ingången av 2020 sänks den gränsen till en sjundedel: 0,5 procent.

Den gränssänkningen har varit bestämd länge, men det som nu är nytt är att IMO passar på att förbjuda bärandet av otillåtet bränsle i fartygets bränsletank. Därmed blir det svårare att fuska, än om förbudet bara gäller påvisad användning.

Förbudet gäller bränslet i tankarna för fartygets egen drift, inte bränsle när det utgör transporterat gods. Fartyg som har skrubber undantas från förbudet.

Den nya regeln är överenskommen inom den underkommitté till IMO som arbetar med ämnet, och den har formellt sett ännu status av utkast.

Publicerad 2018-02-14 16:22:05

Sök här!

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Kalendarium

09 jan
Transportforum
Linköping
21 jan
06 feb
19 feb
Logimat
Stuttgart
05 mar
Transport Week
Gdynia, Polen