Maersk splittras – men logistikdelarna binds samman

(Bild: Maersk) Känner mer för logistik än olja. (Bild: Maersk) Känner mer för logistik än olja.

Verksamheterna i Maersk Line, APM Terminals och Damco ska samlas, och dyra digitala system ska ta deras tjänster till nästa nivå. Godstransporterna behålls vid Maerskkoncernens hjärta, medan den mindre oljeutvinningsdelen ställs i farstun.

För den som förbryllats över AP Møller-Maersk-koncernens dubbla fokus, på transporter å ena sidan och oljeutvinning å den andra, kan torsdagens besked om en uppdelning i två divisioner förefalla självklar. Ändå beskriver kommentatorer den nya omstruktureringen som den mest omvälvande i företagets mer än sekellånga historia. Strategin läggs om, strukturen splittras och i ledningsgruppen stormar hela havet.

Koncernen delas upp i två divisioner:
• En för transport och logistik, som ska behållas och bindas samman till mer enhetlig verksamhet jämfört med idag. Här ingår rederiet Maersk Line som står för större delen av koncernens omsättning och vinst, hamnoperatören APM Terminals och speditören Damco – tillsammans med sjöassistansbolaget Svitzer och containertillverkaren MCI.
• En annan för energi, vilken kan komma att börsnoteras fristående från Maersk, och där väsentliga delar kan säljas. Ägarbolaget AP Møller Holding uppges räkna med att bli kvar som stor ägare, men verksamheten gör förluster på grund av det låga oljepriset, och den ska nu koncentreras till färre geografiska områden, framför allt Nordsjön.

Till det strategiska syftet med åtgärderna på transport- och logistiksidan hör enligt företaget att ”förbättra produkterbjudandena och kundupplevelsen med stöd av innovativa och digitala lösningar och tjänster”, samt att företaget ska nå synergier genom att agera som en enhet även om flera av de starka varumärkena blir kvar i spel.

I sin bakgrundsbeskrivning lägger Maersk-chefen Søren Skou stor vikt vid utvecklingen av digitala stöd för transportprocesserna. Stora investeringar ska tas samlat, men sedan relativt lätt kunna ge nytta i alla kedjans delar, är tanken.

Sett till omsättningen förra året stod transport- och logistikdelarna för omkring 80 procent: motsvarande cirka 270 miljarder svenska kronor av koncernens totalt runt 350 miljarder. Maersk Line ensamt drog in 200 miljarder kronor i intäkter. Sett till vinsten drog bolagen inom transport och logistik in vinster på omkring 19 miljarder kronor, medan energisidan förlorade omkring 10 miljarder. Målet med integreringen av verksamheterna inom transport och logistik är en förbättring av det årliga resultatet med motsvarande 2 procent av omsättningen på tre års sikt. Det ska alltså stärka resultatet för divisionen med cirka 5 miljarder kronor per år.

Containerrederibranschen går sedan lång tid på knäna under sin enorma överkapacitet, som gör att intäkterna ibland nätt och jämnt tycks överstiga bränslekostnaderna per resa. Hanjin gick i konkurs och fler kan stå på tur. Marknadsledande Maersk står trots allt jämförelsevis starkt, och renodlingen har väckt spekulationer om ifall Maersk trots allt kan vara i slag att ta över svagare konkurrenter.

Alexander Kristofersson

E-mail:
Publicerad 2016-09-23 15:31 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Cron Job Starts