– Logistikråd en god tanke sa infrastrukturministern

Infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte Transportrådets årsmöte och frågades ut av Karolina Boholm, Skogsindustrierna. (Bild: Mats Udikas) Infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte Transportrådets årsmöte och frågades ut av Karolina Boholm, Skogsindustrierna. (Bild: Mats Udikas)

Infrastrukturplanen, en kommande godsstrategi, ett eventuellt logistikråd och nya isbrytare var några de ämnen som infrastrukturminister Tomas Eneroth berörde under sitt anförande i samband med Näringslivets Transportråds årliga stämma.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte Näringslivets Transportråds stämma i slutet på april. Transportrådets ordförande Per Bondemark hälsade välkommen och påminde om att Transportrådets medlemmar kontrollerar uppskattningsvis 90 procent av alla godstransporter i landet.

Arbetet med den nationella infrastrukturplanen som regeringen är nu i sin slutfas, förklarade Eneroth.

– Vi är lite försenade men den är på väg, sa ministern och tillade på direkt fråga att det blir tight att få den nationella planen klar så att den kommer med i en propositionslista som ska lämnas till riksdagen 9 maj.

Skogsindustriernas Karolina Boholm frågade ut ministern med utgångspunkt från det förslag till godsstrategi som Industrirådet nyligen lade fram. Enligt Tomas Eneroth kommer regeringens förslag till nationell godsstrategi att hänga samman med den nationella planen.

Den svenska isbrytarflottan är gammal. Att byta ut de svenska isbrytarna är en miljardinvestering. Idag är det sjöfarten som själva får ta kostnaderna för drift och investeringar genom avgifter till Sjöfartsverket. Industrin vill istället att isbrytning ska likställas med vinterväghållning på väg och järnväg och att den därmed ska skattefinansieras.

– Isbrytarflottan har inte förnyats sedan 1989. Vi behöver byta ut hela flottan. Det är ingen liten kostnad och den ska finansieras kollektivt. Så det är rätt att väcka frågan nu. Mycket mer kan jag inte säga i det här läget svarade Tomas Eneroth.

Tomas Eneroth återkom flera gånger till idén att skapa en ”permanent världsutställning” för ny transportteknik. Det gäller då exempelvis elvägar, där Sverige nu har två anläggningar igång, dels en utanför Gävle och dels en i Rosersberg norr om Stockholm.

– Jag vill att vi ska gå snabbare fram när det gäller implementering av ny teknik, sa han och ville överbrygga de glapp som finns i utvecklingen av nya system.

Karolina Boholm frågade då om det också blir en snabbare implementering av ett 74-tons vägnät än den som Trafikverket föreslagit.

– Vi kommer att göra rätt investeringar i BK4 för att kunna ta till vara på systemfördelarna, svarade Tomas Eneroth. Sammanhängande transportstråk kommer att prioriteras enligt honom.

Industrin vill också att ett logistikråd ska inrättas. Enligt förslaget är det infrastrukturministerns diskussionsforum inom transportpolitiken och ska utgå från godsets perspektiv.

Utan att ha fått någon direkt fråga om saken sa Tomas Eneroth:

– Det är ett av de skälen varför vi behöver det där rådet (…) där vi lyssnar in transportnäringens synpunkter.

Betyder det att du vill införa logistikrådet frågade då Boholm.

– Det återstår att se, men det är en god tanke, svarade Tomas Eneroth. Det var ett besked som helt klart togs emot positivt av församlingen.

I övrigt låg tyngdpunkten i programmet på sjöfart. Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén var invigningstalare och presenterade verkets planer på digitalisering och navigationsstöd från land. Hon tog också upp de nödvändiga investeringarna i nya isbrytare samt frågan om hur de ska finansieras.

Johan Castwall, vd för Stockholms hamnar presenterade det aktuella läget i bygget av den nya hamnen i Norvik kommit.

– Första fartyget kommer att anlöpa i maj 2020. Det blir containerhamnen som öppnar först, sa Castwall.

Staffan Johannesson som är hållbarhetsansvarig för logistik på Volvo Cars berättade om hur företaget gått över till att ta över logistiken i egen regi. Han talade också om erfarenheterna av tågtransporter av färdiga bilar från en av företagets fabriker i Kina till Zeebrügge i Belgien.

Det minskar ledtiden till en tredjedel jämfört med att ta det över båt och har fungerat väldigt väl, enligt Johannesson. Fartygstransporterna dominerar dock, det är bara en mindre del av produktionen som går på tåg.

Under Transportrådets årsstämma omvaldes styrelsen. Den är till stora delar oförändrad. Ett nyval gjordes, av Henrik Ekelund som är näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Per Bondemark, SSAB, är ordförande för Transportrådet. Övriga styrelsemedlemmar är vice ordförande Stefan Bodelind, Akzo Nobel, Mats Boll, AB Volvo, Magnus Stadig, Ica Sverige, Karolina Boholm, Skogsindustrierna och Pär Hermerén, Teknikföretagen.

Mats Udikas

Publicerad 2018-05-03 10:19:10

Sök här!

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Kalendarium

21 jan
06 feb
19 feb
Logimat
Stuttgart
05 mar
Transport Week
Gdynia, Polen
21 mar
Transport
Herning, Danmark.