”Låt cabotagebilar kylas av i tio dagar”

Borde få svalna efter cabotageperioden, tycker Transportföretagen. (Bild: Transportföretagen) Borde få svalna efter cabotageperioden, tycker Transportföretagen. (Bild: Transportföretagen)

Varje gång rätten för ett utländskt fordon att användas för cabotagetransporter löper ut, borde det inträda en ”avkylningsperiod” på tio dagar – med förbud mot nya cabotageuppdrag under tiden. Det föreslår nu Transportföretagen, inför EU:s planerade regeländring.

Det är EU-kommissionen som föreslagit en ändring av cabotagereglerna, så att en lastbil som kör en internationell transport till ett land sedan ska få genomföra ett obegränsat antal transporter inom det landet under fem dagar. Enligt dagens regel är antalet transporter begränsat till tre, under en sjudagarsperiod.

Men Transportföretagen vill komplettera med en avkylningsregel, skriver förbundet nu i ett förslag till regeringen. Tanken är att det skulle omöjliggöra transportupplägg där cabotage tillämpas praktiskt taget permanent. När EU:s föreslagna femdagarsperiod löper ut för en lastbil borde den inte få köra inrikes godstransporter i Sverige på tio dagar, föreslår Transportföretagen.

– Vårt förslag tydliggör att cabotage är fråga om tillfälliga transporter, säger Stefan Back, EU- och transportpolitikansvarig hos Transportföretagen.

– En avkylningsperiod skulle vara ett steg på vägen för att få en ökad tydlighet i cabotagereglerna.

Enligt Transportföretagen är cabotagefrågan i Sverige ständigt uppe till diskussion för att svenska åkare har högre kostnader än utländska.

Publicerad 2018-02-14 13:48

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

17 feb
European Shipping Week
Bryssel, Belgien
05 mar
10 mar
10 mar
Logimat
Stuttgart, Tyskland
11 mar
Logistics CIO Forum Europe 2020
Amsterdam, Nederländerna
Cron Job Starts