– Konflikten stoppar inte tågtransporterna från hamnen

(Bild: Green Cargo) Sedan årskiftet har containertrafiken till Mellansverige passerat Green Cargos nya hubb i Eskilstuna. (Bild: Green Cargo) Sedan årskiftet har containertrafiken till Mellansverige passerat Green Cargos nya hubb i Eskilstuna.

– Strejken i Göteborgs hamn har inte hindrat oss. Vi kommer snarare att utöka antalet tåg från april, säger Green Cargos försäljningsdirektör Richard Kirchner. Green Cargo har dessutom effektiviserat sitt nät av containerpendlar genom en ny järnvägshubb i Eskilstuna.

 Green Cargo använder tågtransporter för att ta hand om rederiernas stora volymer av containrar med gods som ankommer till Göteborgs hamn. Från hamnen i Göteborg transporteras containrarna vidare till Eskilstuna där Green Cargo har haft en ny hubb i drift sedan årsskiftet.

Från Göteborgs hamn rullar åtta tåg per vecka till Eskilstuna. Där fördelas godset för vidare transporter, tre till fyra gånger i veckan till Gävle, Stockholm, Södertälje respektive Norrköping. På slutdestinationerna vänder transporterna och går tillbaka till Göteborg via Eskilstuna-hubben.

I Eskilstuna finns även Green Cargos vagnverkstad och en vagndepå som gör det möjligt att anpassa kapaciteten efter volymer så att antalet tomvagnar i omlopp minimeras. Kunderna får tillgång till ett omfattande transportnätverk med möjlighet att skräddarsy transporterna, meddelar Green Cargo.

– Vår hubblösning gör att vi kan erbjuda effektiva och punktliga transporter mellan hela Mälardalen och Göteborg, säger Green Cargos Försäljnings- och kundservicedirektör, Richard Kirchner.

Railport-konceptet går ut på att knyta tågpendelorter i landet närmare hamnen genom att dessa får sköta även tullhantering, lagring, dokumentation och annan service. För närvarande kommer över hälften av containrarna med tåg istället för med lastbil till hamnen. Antalet tågpendlar på veckobasis är 25 stycken och år 2016 hanterades totalt 367 000 containrar.

I slutet av året flyttar kombiterminalen vid Göteborgs centralstation ut till containerterminalen och ytterhamnarna på Hisingen. Den första etappen av den nya terminalen väntas stå klar i december i år. Terminalområdet blir cirka 65 000 kvadratmeter stort och beläget i anslutning till hamnens roro-terminaler från vilka bland annat trailzrar fraktas med fartyg till exempelvis England och Belgien.

Den nya kombiterminalen kommer att ha högre kapacitet än nuvarande. Sju järnvägsspår med totalt 3 360 spårmeter kommer att byggas i terminalen. Terminalen kommer dagligen att trafikeras av tolv tåg samt 200 lastbilar. Förutom inrikes tåg till bland annat Norrland och Stockholm kommer även tåg till Europa avgå från terminalen. På ett år beräknas 70 000 trailrar byta transportslag i kombiterminalen. 

Mats Thorén

Publicerad 2017-03-22 22:44

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!