Komposit gör container platt och lätt

(Foto: Samskip) Holländsk innovation ska ge lägre bränsleförbrukning. (Foto: Samskip) Holländsk innovation ska ge lägre bränsleförbrukning.

Den Europatäckande containertransportören Samskip presenterar en ny typ av fraktcontainer. Med väggar av kompositmaterial istället för korrugerad plåt minskas vikten med en femtedel.

Efter ett år av fältförsök, med hittills tre exemplar av den nya containern, ser Samskip den som färdig att introduceras bredare i företagets leveransnät. Transportföretaget Samskip är specialiserat på multimodal containerfrakt mellan olika delar av Europa, det vill säga transporter där godset förflyttas med fartyg, tåg eller lastbil i kombination.

För produktutvecklingen har Samskip anlitat DSM, ett nederländskt företag inom medicin- och materialteknik. Produktnamnet är DSM high Q.

Den nya containern är inte minst tänkt att spara bränsle genom sin lägre vikt, men också att minska den outnyttjade volym som uppstår i väggarnas veck med det traditionella materialet, korrugerad plåt. En särskilt framtagen hörnkonstruktion bidrar till att skydda taket vid staplingen.

Samskip startades på Island 1990, men leds idag från Nederländerna. Företaget omsätter motsvarande drygt 4 miljarder kronor och har 1300 anställda vid kontor i 24 länder.

E-mail:
Publicerad 2013-02-08 09:44 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38