Kommentar: Amazon nosar närmare på Sverige

(Foto: Amazon) Amazons anläggning i Leipzig är en i den långa raden av europeiska logistikcentra. Men i Sverige finns vare sig någon Amazonanläggning eller något som överhuvud taget liknar en. (Foto: Amazon) Amazons anläggning i Leipzig är en i den långa raden av europeiska logistikcentra. Men i Sverige finns vare sig någon Amazonanläggning eller något som överhuvud taget liknar en.

De senaste veckornas växande spekulationer om Amazons förestående intåg i Sverige gäller försäljningsaktiviteter snarare än lagerverksamhet. Ändå lär svenska logistiker och handlare ha svårt att bortse från en spelare som redan nyttjar miljontals kvadratmeter lageryta i Europa, och som har Norden som en av få kvarvarande vita fläckar på sin karta. Transportnytts e-handelsredaktör Alexander Kristofersson ger en analys.

Ett nyligen slutet avtal mellan USA-baserade e-handelsjätten Amazon och svenska Bokrondellen är utgångspunkten för de senaste bedömningarna att Amazon snart skulle kunna öppna Sverigebutik. Uppgifter finns i och för sig om att det i första hand är försäljning av svenska böcker på kontinenten som är jättens intresse, det vill säga ett avgränsat varuflöde i motsatt riktning. Men att Amazon, som över världen säljer varor för uppåt motsvarande 500 miljarder kronor om året, skulle vara ointresserat just av Nordens marknad med över 25 miljoner konsumenter förefaller osannolikt på sikt.

Hur logistikupplägget kring en eventuell lansering av Amazonförsäljning i Sverige kommer att se ut på kort eller lång sikt är oskrivet, men bakgrundsbilden är häpnadsväckande. Amazon har med tiden vidgat försäljningen från böcker till alla möjliga varor, varor som säljs på Amazonsajterna i olika länder både av företaget självt och av anslutna tredjepartsbutiker. På de senares bekostnad sköter Amazon ofta lagerhållning och utleverans, i enorma distributionsanläggningar som finns spridda bland annat över Europa – men inte alls i Norden. Företaget är alltså en unik och stor tredjepartslogistiker, vid sidan av allt annat.

Hösten 2012 noterade fastighetskonsulten Colliers att Amazon tagit 1,3 miljoner kvadratmeter lageryta i bruk i Europa, och tillväxten på kontinenten har fortsatt sedan dess. Bland annat aviserade företaget i höstas att det skulle öppna tre nya logistikcentra i Polen, med 6 000 fast anställda. Två av dem byggs i Wroclaw med yta på 95 000 kvadratmeter var – samma storleksordning som Sveriges största logistikanläggningar. Och nyligen blev det känt att företaget i Spanien skapar tusentals jobb när en anläggning byggs i Barcelona, där markytan är 150 000 kvadratmeter men ska rymma även annat än lager.

Vad gäller just böcker fungerar den svenska marknadens lagerhållning även åt små förlag tämligen effektivt, inte minst genom företaget Förlagssystem som har en sofistikerad sorteringsanläggning. Men för övriga varor finns inte så mycket av sådana tjänster från stora logistiker gentemot små handlare. I Transportnytt har en stor, plockeffektiv tredjepartslogistiker för riktigt små e-handlare tidigare efterlysts av bland andra Bo Zetterqvist, som utrett e-handelns behov för branschföreningen Svensk digital handels räkning. Än idag ser han dock inget tecken på att svenska företag kliver in och agerar som Amazon innan Amazon självt kommer hit. Det närmaste som man kan notera är att Kinnevikägda e-handelsbolaget Cdon, pressat av dåliga resultat, förra året öppnade för externa handlare att synas på sajten i linje med Amazons modell. Så långt fanns dock inga tecken på att Cdon skulle intressera sig för deras lagerhållning.

Bokrondellen, som Amazon nu slutit ett viktigt avtal med, är det samarbetsföretag i den svenska bokbranschen som sammanställer metadata om utgivna böcker så att det går att bygga kataloger: titel, författarnamn, ISBN-nummer, omslagsbild, sidantal, utgivningsår etc. Avtalet är den tekniska förutsättningen för att öppna svensk bokhandel på nätet, och därför har kontakterna mellan Amazon och Bokrondellen följts noga av bokhandelsbranschen, som riskerar att lida svårt om jättekonkurrenten dimper ner i deras marknad. Och om Amazon öppnar svensk bokhandel så kommer förstås också försäljning av övriga varuslag ett viktigt steg närmare.

Utöver Bokrondellen är det också känt att Amazon har varit i nära kontakt med nämnda Förlagssystem, som alltså sköter lagret och leveranserna för huvuddelen av de svenska förlagens böcker. Utifrån den kontakten har Förlagssystem gett förslaget åt ett antal svenska förlag att teckna avtal med Amazon, men då har diskussionen i första hand gällt möjligheterna för Amazon att lagerföra och sälja svenska böcker i andra länder.

Förlagssystems position i förhållande till Amazon är speciell. I och för sig skulle Förlagssystem kunna försörja Amazon med böcker, i Amazons detaljistroll. Å andra sidan skulle en Amazonetablering i Norden av logistikanläggningar som liknar Polens och Tysklands kunna utsätta svenska detaljhandelslogistiker – bland dem även Förlagssystem – för hittills osedd konkurrens.

Så länge Amazon fortsätter att lägga under sig hundratusentals kvadratmeter lageryta i Europa varje år, för sin egen och sina anslutna handlares försäljning, lär funderingarna fortsätta om när och var företaget ska hyra in sig på sin första nordiska kvadratmeter. Tipsa oss gärna om du får indikationer.

Alexander Kristofersson

 

 

Mats Udikas E-mail:
Publicerad 2014-04-16 13:14 Uppdaterad lördag, 27 januari 2018 11:38

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Cron Job Starts