Köping klubbar kvarts miljard för hamnen

Flaskhalsen. Om inte Hjulstabron vid Enköping upprustas skulle nyttan av hamnarnas förbättringsåtgärder bli liten.  (Bild: Trafikverket) Flaskhalsen. Om inte Hjulstabron vid Enköping upprustas skulle nyttan av hamnarnas förbättringsåtgärder bli liten. (Bild: Trafikverket)

238 miljoner kronor viker Köping för att mälarstaden ska kunna ta emot större fartyg, och sedan tidigare har Västerås bockat 386 miljoner för sin hamn i samma syfte. Nu saknas bara 860 Mkr från staten för att Hjulstabron vid Enköping ska kunna släppa dit fartygen.

Investeringsbeslutet i kommunfullmäktige den 26 februari bäddar annars för vad som kallas Köpings hamn etapp 3 – med bland annat fördjupningar av farleden och hamnbassängen, såväl som förstärkningar, ny väg, muddring och bygge av en provisorisk kaj.

Frågetecknet för Hjulstabron, som bär riksväg 55 över Mälaren vid Enköping, bottnar i att Trafikverket placerat den nödvändiga ny- eller ombyggnaden först på reservplats när det gäller vilka infrastrukturprojekt som bör betalas av staten under de tolv åren som kommer. Detta trots att en tidigare samhällsekonomisk bedömning pekat på positivt utfall, och trots att Trafikverket enligt sin webbplats håller på att ta fram en vägplan för att fixa bron för större fartyg inom det så kallade Mälarprojektet.

I sitt förslag till nationell infrastrukturplan för 2018–2029 bedömer Trafikverket att anpassningen av Hjulstabron, genom ny- eller ombyggnad, skulle kosta omkring 860 miljoner kronor. 24 andra projekt i Östra Mellansverige kan väntas ge mer nytta för pengarna, enligt Trafikverket, som dock vill ta sig an bron ifall statens anslag skulle ökas med 10 procent.

Publicerad 2018-03-07 18:06:45

Sök här!

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Kalendarium

09 jan
Transportforum
Linköping
21 jan
06 feb
19 feb
Logimat
Stuttgart
05 mar
Transport Week
Gdynia, Polen