Kneg varnar för brist på biodiesel

Svante Axelsson (t v), Fossilfritt Sverige, ledde paneldebatten, med Urban Wästljung, Scania, Andréa Haag, OKQ8 och Anders Grauers, Chalmers. (Bild: Jan Östlund) Svante Axelsson (t v), Fossilfritt Sverige, ledde paneldebatten, med Urban Wästljung, Scania, Andréa Haag, OKQ8 och Anders Grauers, Chalmers. (Bild: Jan Östlund)

Övergången till biobränslen har stannat av hos medlemmarna i samarbetsorganisationen Kneg. Nu befaras en framtida brist på biodrivmedel. Det framkom på Knegs årliga resultatkonferens tillsammans med Trafikverket om omställningen till klimatneutrala godstransporter.

Samarbetsorganisationen Kneg, ”Klimatneutrala godstransporter på väg”, består av tolv stora företag och organisationer som 2006 beslutade att halvera klimatpåverkan av sina godstransporter till 2020. Men ingen tror längre att det målet kan nås.

Enligt den årliga sammanställningen över medlemmarnas sammanlagda utsläpp hade man 2016 nått ungefär 40 procent av målet, men ingen ytterligare minskning tillkom under 2017.

Hittills har förnybara bränslen stått för den absoluta merparten av koldioxidbesparingen, särskilt en övergång till biodiesel. Effektivare fordon står för mindre än en tiondel av besparingen. Effektivare transporter är knappt mätbart och handlar om promillen.

Scanias Urban Wästljung, som tidigare i år valdes till ny ordförande för KNEG, menar i en intervju med Transportnytt i en paus på konferensen att det finns stor potential att effektivera transporterna, i form av exempelvis ruttoptimering och ökade fyllnadsgrader, men att det förutsätter bättre samarbete mellan olika aktörer.

– Det är lättare att utveckla sig inom en organisation, än att samarbeta mellan organisationer. Om vi uträttat mer där kunde vi varit betydligt närmare målet.

Nu fokuserar Kneg helst på målet att till 2030 minska transporternas klimatpåverkan med 70 procent jämfört med 2010, vilket är samma mål som hela samhället har. Då går det inte att förlita sig på biodrivmedel, eftersom det inte kommer att finnas tillräckligt.

Arla vittnade under konferensen om att man inte alltid kunnat fylla sina behov. Lantmännen vill öka produktionen av etanol baserad på svensk spannmål, istället för att ha åkrar i träda. Eldrift förväntas också bli en faktor att räkna med.

Konferensens paneldebatt hade rapp ledning av Svante Axelsson, nationell samordnare för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Han vill att Sverige genom omställningen ska få det så bra att andra länder blir avundsjuka på oss.

Jan Östlund

Publicerad 2018-10-04 10:18

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Kalendarium

03 sep
24 sep
IMHX
NEC, Birmingham, Storbritannien.
02 okt
05 nov
05 nov
Cron Job Starts