Klart för avgång för det norska laxtåget till Kina

Lasten av färsk lax kommer att transporteras  i containrar från Narvik till Xian i Kina. Det tar omkring tio dagar. (Bild: Moderne Transport) Lasten av färsk lax kommer att transporteras i containrar från Narvik till Xian i Kina. Det tar omkring tio dagar. (Bild: Moderne Transport)

Allt är upplagt för att den första järnvägstransporten med färsk lax ska kunna gå från Narvik till Xian i Kina. Det sker i början på nästa år enligt norska tidningen Moderne Transport.

Laxtransporten med färsk lax kommer att ta omkring tio dagar och gå från Narvik över Malmbanan och sedan Haparanda, via finska Kouvola, Moskva, Khorgos och sedan Xian i centrala Kina.

Laxen håller sig färsk under transporten och totalt under hela 30 dagar med en förpackningsteknik utvecklad av företaget Bluwrap. Företaget uppges ha en central roll i den här premiärtransporten.

Enligt Moderne Transport är det finska statliga tågbolaget VR Cargo som ansvarar och genomför transporten. Lasten är lastad i containrar som lastas om två gånger på sträckan på grund av att spårvidden är en annan  i Finland och Ryssland. Omlastningarna sker i Haparanda och i Kasakstan.

Den här transporten har också blivit möjlig genom att Ryssland lättat på sina regler för matvaror som transiteras genom landet.

Färsk lax från Norge utgör en mycket stor del av det gods som går med flygfrakt från Skandinavien. Att låta den flugna laxen istället ta landvägen skulle naturligtvis både sänka transportkostnaden och minska klimatavtrycket.

Publicerad 2019-12-19 11:50