Kinesisk jätteplan för Lysekil väcker oro

(Bild: Lysekils kommun) Jan-Olof Johansson, kommunalråd i Lysekil, vill veta mer om förutsättningarna för en kinesiskägd storhamn i kommunen. (Bild: Lysekils kommun) Jan-Olof Johansson, kommunalråd i Lysekil, vill veta mer om förutsättningarna för en kinesiskägd storhamn i kommunen.

Lysekil har sällat sig till listan över orter där utländska företags planer för hamnen väcker säkerhetspolitiska frågor. Ett kinesiskt bolag nära knutet till regimen vill bygga en containerhamn som bräcker Göteborg i kapacitet, men många ställer sig avvisande – inklusive markägaren Preem.

Västkustska Lysekil, med sina cirka 8 000 invånare, har hamnat i skärningspunkten mellan lockelsen i att bli Nordens största containerhamn med de arbetsplatser det innebär, och, å andra sidan, omgivningens oro för ett säkerhetshot från ett alltmer globalt anspråksfullt Kina.

Återigen väcker en svensk hamn frågan om statens begränsade möjligheter att låta säkerhetspolitiska hänsyn begränsa kommuners självbestämmande när det gäller lokala affärsöverenskommelser med utländska företag. Likartade diskussioner har de senaste åren rört inte minst Gävle, Karlshamn och Slite, men det har i dessa fall handlat om Rysslands inflytande.

Centralperson i Lysekilsdramat är kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande Jan-Olof Johansson. I slutet av 2017 gav han Hongkongbaserade Sunbase klartecken för att genomföra en förstudie om bland annat hur många jobb satsningen skulle medföra, och vilken mark som skulle behövas. Företaget har nära band till Kinas politiska styre. Till Sunbase plan hör en motorvägslänk till Lysekil via en bro över Gullmarsfjorden. Hamnen skulle slå Göteborg som Nordens största containerhamn, är tanken, och farledsdjupet skulle kunna tillåta direkta oceananlöp. (Det aktualiserar i sin tur frågan om när Göteborgs hamns inlopp ska muddras så att de största containerfartygen kan komma in fullastade där – en investering som sköts på framtiden i Trafikverkets infrastrukturplan i höstas.)

Jan-Olof Johansson har i en rad intervjuer, bland annat i Svenska Dagbladet, gjort klart att han ser regeringen och riksdagen, inte sig själv och kommunen, som ansvariga för de säkerhetspolitiska övervägandena.

Många har höjt sina röster mot de kinesiska etableringsplanerna i Lysekil. De flesta ser ett säkerhetspolitiskt problem i ljuset av att Kina skaffar sig baser på allt fler håll över världen, och att dess ledare talar allt djärvare om landets världsinflytande. Men till skeptikerna hör även lokala intressenter. Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé ifrågasätter behovet av ytterligare en stor containerterminal vid sidan av Göteborg.
Dessutom avfärdas visionerna av Preemägda jätteterminalen Preemraff, som idag dominerar det aktuella hamnområdet. Enligt Preems kommunikationsansvariga ser företaget det som förvånande att diskussionen om en kinesisk djuphamn fortsätter trots att Preem tydligt har sagt nej till att sälja den mark som den skulle ligga på, återger Sveriges Radio P4 Väst.

E-mail:
Publicerad 2018-01-24 17:00 Uppdaterad torsdag, 01 februari 2018 10:21

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Cron Job Starts