Jenny Larsson ny ordförande i Transportrådet

Jenny Larsson har utsetts till ny ordförande i Näringslivets Transportråd. (Bild: ABB Power Grids) Jenny Larsson har utsetts till ny ordförande i Näringslivets Transportråd. (Bild: ABB Power Grids)

Jenny Larsson har utsetts till ordförande för Näringslivets Transportråd. Hon utsågs nyligen till vd för ABB Power Grids Sweden AB. Hon efterträder hon Per Bondemark på ordförandeposten.

Jenny Larsson är sedan årsskiftet 2020 vd för ABB Power Grids Sweden AB och har över 20 års erfarenhet inom energibranschen. Hon har haft flera ledande befattningar i Vattenfall och var bland annat vd för Gotlands Energi. 2016 utsågs till Årets Kraftkvinna.

Vid årsskiftet tog hon över rollen som vd för ABB Power Grids svenska dotterbolag som enligt planerna kommer att tas över av japanska Hitachi i juli i år.

Jenny Larsson utsågs till ordförande för Näringslivets Transportråd på föreningens årsstämma i slutet på april i år. Som ordförande för Transportrådet så kommer Jenny Larsson tillsammans med kanslichefen Jenni Ranhagen att företräda medlemmarna i föreningen gentemot regeringskansliet, riksdagen, transportmyndigheterna och i andra omvärldskontakter. Transportrådet samlar Sveriges stora transportköpare inom industrin och handeln.

Jenny Larsson efterträder Per Bondemark som ordförande. Bondemark lämnade i januari SSAB för att istället bli ny vd för transportföretaget Maserfrakt i Borlänge. Han har därför avsagt sig ordförandeuppdraget efter åtta år på posten

På Transportrådets årsstämma invaldes också Emilia Käck från Teknikföretagen in som ny ledamot av styrelsen.

Publicerad 2020-04-27 16:04