Järnvägen bytte gods mot passagerare

(Foto: Trafikverket) Regionalt resande lyfter järnvägen, medan godstrafiken går ned. (Foto: Trafikverket) Regionalt resande lyfter järnvägen, medan godstrafiken går ned.

Trafiken med godståg minskade med 21 procent mellan åren 2008 och 2013, konstaterar myndigheten Trafikanalys i ny statistik. Samtidigt ökade persontågstrafiken med 19 procent, vilket medförde tillväxt för järnvägen totalt.

Järnvägstrafiken ökar stadigt sedan flera årtionden. Sedan 1990 har den gått upp 47 procent enligt analysmyndigheten. På senare tid står inte minst regionala resor för en stor del av tillväxten, och av de 200 miljoner personresor som gjordes 2013 var 180 miljoner regionala.

På godssidan minskade transportarbetet under 2013, jämfört med året innan, med 6 procent till 20,8 miljarder tonkilometer.

Bilden är kluven mellan å ena sidan utrikestransporterna, som under de fem åren mellan 2008 och 2013 ökade med 10 procent, och å andra sidan inrikestransporterna, som minskade med 18 procent.

– På godssidan kom återhämtningen efter fallet 2009 av sig och förbyttes till en nedgång tre år i rad, noterar Jan Östlund, Trafikanalys projektledare.

 

 
E-mail:
Publicerad 2014-10-17 14:47 Uppdaterad onsdag, 31 januari 2018 15:10

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!