Inkörd handbok om farligt gods i ny upplaga

De ändrade kraven på märkning av litiumjonbatterier hör till nyheterna i Prevents reviderade upplagor av handböckerna om vägtransport av farligt gods. Prevent, som ger ut handböckerna, är arbetsmarknadsparternas samverkan på arbetsmiljöområdet. Författare är farligt gods-veteranen Stig Tedfeldt Jonson, och i sina äldre upplagor har de funnits sedan början av 2000-talet. Bägge böckerna har titeln Vägtransport av farligt gods, men med skilda undertitlar: styckegods respektive tanktransport. De reviderade upplagorna innehåller de nya bestämmelserna för landtransport av farligt gods (ADR/RID) som började gälla den 1 januari 2017.

Till nyheterna hör
• att transportörens ansvar för utrustningen förtydligas,
• bestämmelser om förbränningsmotorer,
• nya regler för märkning av litiumbatterier,
• förtydliganden när det gäller märkning av Overpack, märkning av fordon, tankar och container, kraven om begränsning på transportenheter som rör explosiva ämnen, med mera, samt  
• nya UN-nummer och ändringar i tabellerna A och B.

Publicerad 2018-02-15 11:27:45

Sök här!

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Kalendarium

09 jan
Transportforum
Linköping
21 jan
06 feb
19 feb
Logimat
Stuttgart
05 mar
Transport Week
Gdynia, Polen