Hastig avgång för Schenker-chef föder spekulationer

(Foto: Deutsche Bahn) Thomas Liebs avgång från DB-koncernen föder spekulationer. (Foto: Deutsche Bahn) Thomas Liebs avgång från DB-koncernen föder spekulationer.

Thomas Lieb, ordförande i Schenkers AG:s ledningsgrupp har hastigt lämnat sin position, vilket har lett till en rad spekulationer i affärs- och logistikpressen. Enligt en uppgift i Handelsblatt kan Lieb ha känt till en muthärva med kopplingar till Sankt Peterburgs hamn. Enligt andra källor kan det handla om ett utnämningsärende där Lieb blivit förbigången och därför lämnat Deutsche Bahn-koncernen. 

I ett artigt hållet pressmeddelande från den 12 mars tackar Deutsche Bahn för 56-årige Thomas Liebs insatser sedan han kom till företaget för 22 år sedan och som chef för Schenker Logistics sedan 2008. Men några detaljer om varför han hastigt lämnat företaget framgår inte, utan det uppges att överenskommelsen är ömsesidig.

Det har lett till en rad spekulationer om vad som ligger bakom.

Den respekterade affärstidningen Handelsblatt hävdar att det finns ett samband med det faktum att Thomas Lieb och nio andra chefer är under åklagares utredning misstänkta för att ha betalat, eller känt till, systematiska mutor från DB Schenkers sida till tulltjänstemän i hamnen i ryska Sankt Petersburg. Nyhetsbrevet Cargoforwarder återger i sammanhanget uppgifter om att gods ofta hålls stillastående i tio dagar eller mer i hamnen, under ineffektiv och ointresserad hantering från tullpersonalens sida. Enligt nyhetsbrevets källor är det vanligt förekommande att transportörer sticker till tjänstemän pengar för att snabba upp processen.

Logistiktidningen DVZ menar att Liebs avgång kan höra samman med att blivit förbigången när en ny divisionschef för "Deutsche Bahn Transport and Logistics" utsågs. Schenker är en del av den divisionen.

Nyhetsbrevet "Transport Intelligence" lägger fram ytterligare en teori, där man citerar ej namngivna källor i Deutsche Bahns ledning. Det skulle vara att speditions- och tredjepartslogistikverksamheten i DB Schenker inte skulle ha lyckats nå sin försäljningsmål senaste året. Men Transport Intelligence konstataterar samtidigt att det saknas underlag Deutsche Bahns redovisning för att man ska kunna dra dra några säkra slutsatser om detta.

 

Publicerad 2015-03-19 15:33

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!