Här skapar Göteborgs hamn och Castellum nytt logistikområde

Skiss över området Halvorsäng – sett från nordost – och hur det kommer att se ut när det är färdigbyggt. I bakgrunden syns Göteborgs hamn. Det triangelformade området Halvorsäng ramas in av Hisingsleden (i bildens nederkant), Torslandavägen och Halvors länk (t.h. i bild) som förbinder Hisingsleden med Torslandavägen. Halvorsäng kommer få direkt vägförbindelse till Hisingsleden, Torslandavägen och hamnområdet via två trafikplatser. Skiss över området Halvorsäng – sett från nordost – och hur det kommer att se ut när det är färdigbyggt. I bakgrunden syns Göteborgs hamn. Det triangelformade området Halvorsäng ramas in av Hisingsleden (i bildens nederkant), Torslandavägen och Halvors länk (t.h. i bild) som förbinder Hisingsleden med Torslandavägen. Halvorsäng kommer få direkt vägförbindelse till Hisingsleden, Torslandavägen och hamnområdet via två trafikplatser.

Göteborgs Hamn AB och Castellum har tecknat en avsiktsförklaring om att tillsammans utveckla ett område i anslutning till hamnen till ett ”ledande logistiknav”.

Det är ett 27 hektar stort område i anslutning till Göteborgs hamn och beläget mellan Hisingsleden, Torslandavägen och den framtida trafikleden Halvors länk som Göteborgs Hamn AB och fastighetsbolaget Castellum tecknat avtal om att utveckla tillsammans.

Samarbetet är avsett att gå vidare i ett joint venture-bolag där parterna äger lika delar.

Syftet med partnerbolaget är att ta ansvar för att gemensamt utveckla, projektera och bygga logistikfastigheter på området och att därefter äga, förvalta och hyra ut logistiklokalerna. Den byggbara ytan omfattar cirka 155 000 kvadratmeter (ca 15 ha). Området ska vara färdigutvecklat inom 4 år, och projektstart beräknas ske i år.

För att bolagsbildningen ska kunna ske krävs ett godkännande i Göteborgs kommunfullmäktige. Ett positivt beslut fattades nyligen av kommunstyrelsen.

– Nu hoppas vi på ett positivt beslut även i kommunfullmäktige för ett långsiktigt samarbete kring logistikfastigheter som bidrar positivt till parternas mål och skapar nya arbetstillfällen i regionen, säger Castellums vd Henrik Saxborn.

Castellums initiala investering på 50 procent av markförvärvet beräknas uppgå till cirka 400-450 miljoner kronor. Utöver markförvärvet beräknas en investeringsvolym om ytterligare cirka 550 miljoner för Castellums del.

 

Skiss över området Halvorsäng – sett från nordost – och hur det kommer att se ut när det är färdigbyggt. I bakgrunden syns Göteborgs hamn. Det triangelformade området Halvorsäng ramas in av Hisingsleden (i bildens nederkant), Torslandavägen och Halvors länk (t.h. i bild) som förbinder Hisingsleden med Torslandavägen. Halvorsäng kommer få direkt vägförbindelse till Hisingsleden, Torslandavägen och hamnområdet via två trafkplatser.

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-06-23 11:01

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021