Här är ett nytt naturområde mitt i hamnen

Vadhavet i Göteborgs hamn som det såg ut i juni då anläggningsmaskiner lämnat och grönskan fläckvis börjat få fäste i området. Till vänster och längst upp i bild syns energihamnen (Torsvikshamnen) som sticker ut i Göta Älvs utlopp. Vadhavet avgränsas till höger av en industri samt småhusområdet Skeppsstadsholmen som ligger alldeles till höger utanför bild. Foto: Göteborgs hamn AB Vadhavet i Göteborgs hamn som det såg ut i juni då anläggningsmaskiner lämnat och grönskan fläckvis börjat få fäste i området. Till vänster och längst upp i bild syns energihamnen (Torsvikshamnen) som sticker ut i Göta Älvs utlopp. Vadhavet avgränsas till höger av en industri samt småhusområdet Skeppsstadsholmen som ligger alldeles till höger utanför bild. Foto: Göteborgs hamn AB

Nu rymmer Skandinaviens största hamn även ett område som är ett eldorado för vadarfåglar och promenadsugna människor.

Helgen den 11-12 september öppnades ett 18 hektar stort naturområde beläget mitt i Göteborgs hamn för allmänheten. Det splitternya naturområdet har fått namnet ”Vadhavet” och ligger längst ut i Göteborgs hamn, mittemellan ett småhusområde (Skepsstadsholmen) och energihamnen (Torsviks hamn).

Området som bildar Vadhavet användes tidigare som deponi av förorenade muddermassor och består dels av gräsbevuxen slät mark med anlagda promenadstigar samt en stor damm med tre öar, utformad för att tilltala vadarfåglar.

De sista arbetena med färdigställandet av Vadhavet slutfördes i juni, och redan under sommaren rapporterades de första vadarfåglarna ha börjat flytta in.

Så anlades Vadhavet

För att anlägga naturområdet krävdes ett cirka metertjockt täcke av ren lera som barriär mot de underliggande muddermassorna. Detta som komplement till den invallning som kapslar in mudderdeponin i sidled. Täckleran hittades på andra sidan Göteborg, i bygget av Marieholmstunneln som går under Göta Älv. Efter att vallar, öar och ett in- och utloppsystem som kan reglera djupet efter säsong färdigställts, kunde vadhavet för allmänheten.

Områdets tidigare markanvändning

Området som nu utgörs av ”Vadhavet” har sedan 1970-talet varit ett invallat område i Torsvikensvikens södra del och använts som deponi för muddermassor. Deponin användes för underhållsmuddringar som genomförts för att upprätthålla vattendjupet i farleder, inseglingsrännor, hamnbassänger och vid kajplatser.

Deponitillståndet upphörde 2009 och Göteborgs Hamn började då planera för hur man i möjligaste mån skulle kunna återställa områdets ursprungliga karaktär med ett rikt natur- och fågelliv. I samråd med bland annat Göteborgs Ornitologiska Förening kom man fram till att ett vadhav för vadarfåglar var en genomförbar åtgärd som skulle gynna fågellivet i området.

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2021-09-20 09:56 Uppdaterad måndag, 20 september 2021 09:57

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!

Se årets Logistikkarta

Logistikkartan - med logistikanläggningar och de viktigaste transportvägarna för godset. 96x68 mm, 99 kr.

Logistikkartan2021

Cron Job Starts