Här är skadorna som ofta drabbar yrkesförare

Fotot från en reklamfilm gjord av TYA om yrkesförarutbildningen. Foto: TYA Fotot från en reklamfilm gjord av TYA om yrkesförarutbildningen. Foto: TYA

Manliga yrkesförare hör till de yrkesgrupper som oftast råkar ut för skador när de lastar, lossar, bär eller flyttar föremål i sitt arbete. Det visar statistik från AFA Försäkring.

Att skada sig när man lastar, lossar, bär eller flyttar föremål är den näst vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall. Denna typ av olyckor drabbar oftare män än kvinnor och är vanlig inom industrin och bland yrkesförare. Det visar statistik från AFA Försäkring i en ny rapport. ElinHenriksson

– Det är vanligare att män drabbas än att kvinnor gör det. En förklaring till att män i större utsträckning skadar sig när de lastar, lossar, bär eller flyttar föremål är att olyckstypen framförallt inträffar i mansdominerade yrkesgrupper. Flest antal allvarliga arbetsolycksfall inträffar inom industrin, medan yrkesförare har högst risk att drabbas av olyckstypen, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på AFA Försäkring.

Drygt 1 800 allvarliga arbetsolycksfall inträffade i samband med att man lastade, lossade, bar eller flyttade föremål under år 2017 och 2018. Olyckstypen utgjorde under denna period ungefär 8 procent av de allvarliga arbetsolycksfallen, enligt AFA Försäkrings kartläggning.

– Ofta handlade det om att man halkade i samband med lyft eller att man slant och tappade föremål. Ibland hände detta på grund av missförstånd när två personer lyfte något tillsammans, säger Elin Henriksson.

AFA Försäkrings rapport bygger på en genomgång av 1 813 allvarliga arbetsolycksfall som inträffade under 2017 och 2018 som beror på olyckstypen lasta, lossa, bära eller flytta och som AFA Försäkring har betalat ut ersättning för genom arbetsskadeförsäkringen.

BILDEN T H: Elin Henriksson, analytiker och statistiker på AFA Försäkring. Foto: Adam Fredholm

Pierre Kjellin E-mail:
Publicerad 2020-11-16 10:00 Uppdaterad måndag, 16 november 2020 10:11

Gratis nyhetsbrev varje vecka. Registrera dig nu:

Utkommer helgfria torsdagar, utom i juli. Din adress används endast för epost från Transportnytt. Du kan avbryta prenumerationen när du vill.

Sök här!